Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Συγκρότηση πλειοψηφικού ρεύματος υπεράσπισης της δημόσιας υγείας

Πανελλαδική σύσκεψη του Τμήματος Υγείας ΣΥΡΙΖΑ - Διάδοση του προγράμματος του κόμματος, δημιουργία κοινωνικών δικτύων προάσπισης του καθολικού δικαιώματος πρόσβασης και για ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες, αποφασιστικές παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και αντιπαράθεση με κάθε πρακτική αποδόμησης του κοινωνικού κράτους

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Αντωνογιαννάκης

 

Αυξημένη συμμετοχή, έντονη αυτοκριτική και μαχητική διάθεση να μη χαθούν από το νεοφιλελεύθερο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας οι κατακτήσεις αλλά και οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Υγεία χαρακτήρισαν τις εργασίες της έβδομης πανελλαδικής σύσκεψης του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον πολυχώρο “Ελληνικό Μολύβι”.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποφασίστηκε οι οργανωμένες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της Υγείας να συμβάλουν αποφασιστικά στη συγκρότηση ενός πλειοψηφικού ρεύματος υπεράσπισης της δημόσιας υγείας, μέσα από τη διάδοση του προγράμματος του κόμματος, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων προάσπισης του καθολικού δικαιώματος για ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες και μέσα από αποφασιστικές παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα σε αντιπαράθεση με το νεοφιλελεύθερο αφήγημα και απέναντι σε κάθε πρακτική αποδόμησης του κοινωνικού κράτους και υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αποκαλυπτικές οι πρώτες μέρες της Ν.Δ.

Η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, αναδεικνύει το περίγραμμα της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθηθεί, σημειώνεται στην απόφαση του Τμήματος και υπογραμμίζονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα η εγκαθίδρυση κομματικού κράτους, η καταπάτηση δικαιωμάτων και δημοκρατικών κατακτήσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών και η επιστροφή στο αστυνομικό κράτος. Ειδικότερα, στον τομέα της Υγείας, τονίζεται η επιχείρηση αποδόμησης και το «πάγωμα» όλων των παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο την αναβάθμιση του δημοσίου συστήματος προκειμένου να διαμορφωθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την είσοδο των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα μέλη του Τμήματος, η μη απόδοση ΑΜΚΑ σε μετανάστες, η πραξικοπηματική παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ, η αναστολή της αύξησης της χρηματοδότησης μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό επιβάλλουν η πολιτική που θα προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα να κινηθεί αφενός στην υπεράσπιση του έργου, κυρίως απέναντι σε νεοφιλελεύθερης λογικής παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα θέσουν σε διακινδύνευση την προσβασιμότητα, τον δημόσιο χαρακτήρα και τη λειτουργικότητα του συστήματος, αφετέρου στην ανάγκη ολοκλήρωσης των όσων δρομολογήθηκαν με την επικαιροποίηση του προγραμματικού λόγου, στηριγμένη στην εμπειρία διακυβέρνησης και με στόχο την ολοκλήρωση των δρομολογημένων πολιτικών στο πλαίσιο που οριοθετούν οι αρχές και οι αξίες της Αριστεράς και η στρατηγική στόχευση για καθολική ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναγκαίο εργαλείο είναι ένας αναβαθμισμένος δημόσιος τομέας, ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, που θα έχει ως βασικές πτυχές την ενίσχυση της χρηματοδότησης ως προϋπόθεση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για άρση των εμποδίων στην πρόσβαση και τη συνέχεια της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα, η πορεία υλοποίησης του στόχου θα πρέπει να αποτυπώνεται με τη βελτίωση των σχετικών δεικτών:

* με την αύξηση της ετήσιας δημόσιας οικονομικής δαπάνης βαθμιαία στο 6% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη πενταετία με τη μέθοδο ποσοστιαίας αύξησης κλειστών προϋπολογισμών, ίση με την ετήσια μεγέθυνση του ΑΕΠ.

* με τη μείωση του ποσοστού των ιδιωτικών πληρωμών και την προσέγγιση του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που είναι στο 20%,

* Με τη μείωση του ποσοστού των πολιτών που αποφεύγει τη λήψη υπηρεσιών για οικονομικούς λόγους και την προσέγγιση του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που είναι κάτω από το 2% και,

* Τέλος, με τη μείωση του μέσου ποσοστού των δαπανών των νοικοκυριών για υπηρεσίες Υγείας κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει άμεσα 1) να μειωθούν οι θεσμοθετημένες επιβαρύνσεις για φάρμακα, με την ενσωμάτωση της λογικής της μειωμένης συμμετοχής με βάση το εισόδημα και τη χρονιότητα - σοβαρότητα του νοσήματος, 2) να διευρυνθούν οι παροχές και η ένταξη στην αποζημιωτική πολιτική διαγνωστικών ελέγχων, της οδοντιατρικής περίθαλψης και των καινοτόμων θεραπειών και 3) να ενισχυθεί η ικανότητα κάλυψης των αναγκών (capacity) του δημόσιου τομέα.

Αναγκαίες οι 10.000 προσλήψεις

Επίσης καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις δημόσιες δομές είναι η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού, γεγονός που κάνει αναγκαία την υλοποίηση του προγραμματισμού των 10.000 προσλήψεων σε μόνιμες θέσεις που είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζεται, η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού αποτελεί από μόνη της δείκτη ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ κάθε παρέμβαση θεσμικής αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ θα πρέπει να ενσωματώνει στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτές αποτυπώνονται στα νέα οργανογράμματα, στους συντελεστές υπολογισμού των οργανικών θέσεων καθώς και στην αναμόρφωση των προγραμμάτων εξειδίκευσης και επανακατάρτισης.

Αναφορικά με τη στόχευση του Τμήματος Υγείας για το επόμενο διάστημα, ορίστηκε η συμβολή των μελών του στη δημιουργία ενός δικτύου διαμόρφωσης θέσεων αλλά και παρέμβασης, στο οποίο θα συμμετέχουν όχι μόνο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα και κοντά στους αγώνες. Στόχος του Τμήματος, υπογραμμίζεται στην απόφαση, δεν πρέπει να είναι η επεξεργασία μόνο ενός σαφούς αναγκαίου κυβερνητικού προγράμματος αλλά και η σύνδεσή του με τους καθημερινούς αγώνες και το διεκδικητικό κίνημα. Αναγκαία συνθήκη γι’ αυτό είναι η ολοκλήρωση του πανελλαδικού δικτύου του Τμήματος, το οποίο θα είναι και ο κορμός του όλου εγχειρήματος

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, οι δυσκολίες της νέας περιόδου είναι προφανείς και αντιληπτές από όλους μας, καθώς η νεοφιλελεύθερη επέλαση την οποία ήδη ζούμε χρειάζεται απέναντί της ένα πλατύ μαζικό κίνημα, με σαφές διεκδικητικό πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθήκον να αποτελέσει την ψυχή αυτού του κινήματος και να το μετατρέψει σε δύναμη νίκης.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κοινωνία πρέπει να μείνει όρθια

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. "Θα έχουμε εκατόμβες θυμάτων", "αν συνεχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα με τέτοιους αλματώδεις ρυθμούς, θα αυξηθούν και οι διασωληνώσεις" επισημαίνουν εφιστώντας την προσοχή όλων, μα όλων μας, στις θερινές αποδράσεις.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις