Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έρχεται το MAZINNOV 2

Θα παραβρεθούν Γάλλοι και Έλληνες καινοτόμοι επιχειρηματίες, ενώ οι δύο βασικές θεματικές του θα έχουν τίτλο «ΥΙΟΘΕΤΩ μια STARTUP» και «ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2017, η Πρεσβεία της Γαλλίας διοργανώνει στην Αθήνα το δεύτερο φόρουμ του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV.

Το 1ο Ελληνογαλλικό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας είχε πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Το Φόρουμ έδωσε τη δυνατότητα συνάντησης σε περισσότερους από 120 ελληνικούς και γαλλικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε δύο πολλά υποσχόμενους τομείς: την ενέργεια και το περιβάλλον από τη μία και την καινοτομία σε όλες τις μορφές της από την άλλη.

Οι συναντήσεις αυτές βοήθησαν στο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μόνιμων και δυναμικών δεσμών με τη διοργάνωση περισσότερων από 75 επιχειρηματικών συναντήσεων και την υπογραφή από 120 συμμετέχοντες μιας Χάρτας για ένα ελληνογαλλικό δίκτυο καινοτομίας. Κατά το 2017, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την συνέχιση και την διεύρυνση του πρώτου αυτού αποτελέσματος.

Στο δεύτερο φόρουμ θα παραβρεθούν Γάλλοι και Έλληνες καινοτόμοι επιχειρηματίες, ενώ οι δύο βασικές θεματικές του θα έχουν τίτλο «ΥΙΟΘΕΤΩ μια STARTUP» και «ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.mazinnov.com ενώ μπορείτε να καταθέστε την υποψηφιότητά σας χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια