Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αναζητείται νέος διευθυντής για το Κέντρο Κινηματογράφου

Η παράταση ενός εξαμήνου που είχε δοθεί για τη θητεία της Ηλέκτρας Βενάκη ως γενικής διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου έληξε και το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου καλεί τους...

Η παράταση ενός εξαμήνου που είχε δοθεί για τη θητεία της Ηλέκτρας Βενάκη ως γενικής διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου έληξε και το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τον σχετικό φάκελο - αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιανουαρίου του 2020. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κινηματογράφου υπάρχει η σχετική προκήρυξη, από την οποία σταχυολογούμε ορισμένα σημεία: Η θέση του γενικού διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 3905/2010). Ο γενικός διευθυντής διορίζεται με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ή αλλοδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (...) Να διαθέτουν διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό Οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό.

Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και εκείνες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του γενικού διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το ΕΚΚ, η οποία συνοδεύεται από εκτενές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου και συνοπτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΕΚΚ σε ορίζοντα τριετίας.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κοινωνία πρέπει να μείνει όρθια

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. "Θα έχουμε εκατόμβες θυμάτων", "αν συνεχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα με τέτοιους αλματώδεις ρυθμούς, θα αυξηθούν και οι διασωληνώσεις" επισημαίνουν εφιστώντας την προσοχή όλων, μα όλων μας, στις θερινές αποδράσεις.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις