Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Από 26,2% η μείωση των εργοδοτικών εισφορών

Αφορά στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, αναδρομικά από την 1.1.2019

Την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, αναδρομικά από την 1.1.2019, αλλά και τους όρους που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, περιγράφει χθεσινή εγκύκλιος των υπουργών Εργασίας και Οικονομίας.

Όπως είναι γνωστό, η επιδότηση αφορά στις εργοδοτικές εισφορές για την κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων ηλικίας έως 25 ετών, οι οποίοι μετά την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού (1.2.2019) αμείβονται πλέον μηνιαίως με το ποσό των 650 ευρώ (μεικτά) έναντι των 510 ευρώ (μεικτά) που ελάμβαναν μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Έτσι η έκπτωση για τις καταβαλλόμενες εισφορές του εργοδότη φθάνει το 26,2% όσον αφορά στον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως μεικτών αποδοχών και αφορά αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους).

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

2. Απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ώς 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

3. Από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία και ειδικότερα οι δυνητικοί δικαιούχοι εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πρόστιμα από τον ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα:

* Τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή

* Δύο πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

 

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Τώρα αρχίζει η πολιτική

Δυστυχώς, ο Κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε ούτε στη δευτερολογία του χρόνο να απαντήσει σε ερωτήματα που του τέθηκαν. Έτσι, δεν είπε κουβέντα για το αφορολόγητο - παρ’ όλο που προεκλογικά είχε καταθέσει τροπολογία για τη διατήρησή του.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο