Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μια σύνταξη, από δύο ταμεία, με αυξημένες αποδοχές!

Τι προβλέπει η εγκύκλιος Πετρόπουλου για τη διαδοχική ασφάλιση - Χιλιάδες ασφαλισμένοι σε δύο ταμεία θα έχουν αυξημένες συντάξεις σε σχέση με το παλαιό καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης

Σημαντικές αλλαγές προς όφελος της μεγάλης πλειονότητας των ασφαλισμένων με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης επιφέρει η εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλου που αφορά τον υπολογισμό και την απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών. Σε αρκετές περιπτώσεις δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι σε δύο ταμεία (σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις φθάνουν τους 200.000) θα δουν τις συντάξιμες παροχές τους αυξημένες περίπου κατά 20% σε σχέση με τις παροχές που προέβλεπε το παλαιότερο καθεστώς.

Αναλυτικά, με την εγκύκλιο καταργείται η τμηματική σύνταξη και ο τρόπος υπολογισμού είναι πλέον ενιαίος για όλους και προβλέπει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά. Επίσης με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εξέταση αιτήσεων που περιέχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και υποβάλλονται μετά τις 13.05.2016, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, ενώ, όπως αναφέραμε ήδη, καταργείται το καθεστώς της τμηματικής σύνταξης που οδηγούσε σε μικρότερες συνταξιοδοτικές αποδοχές σε σχέση με ασφαλισμένους σε ένα ταμείο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την εγκύκλιο:

α) Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εξέταση αιτήσεων που περιέχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και υποβάλλονται μετά την 13.05.2016.

β) Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και εφάπαξ. Από την 01.01.2017 ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανυθεί στον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε, με βάση την απασχόλησή του, υποχρέωση υπαγωγής λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

γ) Αίρονται στρεβλώσεις του παρελθόντος και επιταχύνεται η απονομή των παροχών, καθώς οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται ενιαία στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.

Η αίτηση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης συνταξιοδότησης με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης από τον νέο οργανισμό ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, για την κρίση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται αρχικώς σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος πρώην φορέα στον ΕΦΚΑ την ασφάλιση του οποίου υπαγόταν ο ασφαλισμένος, λόγω δραστηριότητας ή απασχόλησης κ.λπ., κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλισή του τουλάχιστον 5 έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή της υποβληθείσας αίτησης για την κρίση του δικαιώματος για σύνταξη λόγω γήρατος.

Τρόπος καταβολής της σύνταξης

Ο ΕΦΚΑ λαμβάνει υπόψη το σύνολο του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου από το 2002 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου όπως προκύπτουν από την ασφάλισή του σε όλους ενταχθέντες φορείς, διαιρώντας το ποσό με τους μήνες του διαστήματος από το 2002 έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή της καταβολής της σύνταξης του δημοσίου υπαλλήλου για τους προερχόμενους από το Δημόσιο. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 8 ώστε να προκύψει το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, το ποσό που υπολογίζει η αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ολόκληρο, για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, στο όριο ηλικίας θεμελίωσης του ενταχθέντος φορέα με τις προϋποθέσεις του οποίου κρίθηκε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ποιοι ωφελούνται

* Με την κατάργηση των περίπλοκων υπολογισμών της τμηματικής σύνταξης απλουστεύεται και επιταχύνεται ο χρόνος απονομής της σύνταξης.

* Με τη δημοσιοποίηση της εγκυκλίου ξεμπλοκάρουν 22.000 αιτήσεις για σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση.

* Όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση από το 2002 και μετά θα έχουν καλύτερες (υψηλότερες) συντάξεις (έως και 20%) καθώς υπολογίζεται ο παράλληλος χρόνος για προσαύξηση του τελικού ποσού σύνταξης. Με το παλαιό καθεστώς όσοι είχαν λιγότερα από 16 χρόνια ασφάλισης έχαναν την πρόσθετη σύνταξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ωφελημένοι είναι περί τους 150.000 δημοσίους υπαλλήλους, μηχανικοί και γιατροί παράλληλα ασφαλισμένοι.

* Ευνοούνται οι ασφαλισμένοι με διαδοχική και απονέμοντα φορέα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών, οι οποίοι είχαν καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Νέα εποχή, νέα καθήκοντα

Όταν τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση της Αριστεράς αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, γνώριζε ότι Σαμαράς και Βενιζέλος (μαζί με τμήματα της ευρωπαϊκής Δεξιάς) είχαν σχεδιάσει αριστερή παρένθεση -δεν...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο