Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική αλλάζουν κοινωνία και οικονομία

Έκθεση της Ernst & Young

Η επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων θα μετασχηματίσει πολλές πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, από την εργασία ώς την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εμπειρία του καταναλωτή, και θα οδηγήσει στην ανάγκη ριζικά διαφορετικών προσεγγίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έκθεση της Ernst & Young η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες. Όπως αναφέρεται, θα προκληθεί ένας άνευ προηγουμένου επανακαθορισμός των εννοιών της εργασίας, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Θα ξαναγραφτούν οι κανόνες

Μακροπρόθεσμα, η Ernst & Young προβλέπει μια ευρεία αναδιαμόρφωση του πολιτικού και οικονομικού τοπίου στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Επανακαθορισμός των διεθνών ισορροπιών: Οι κανόνες της παγκόσμιας τάξης θα ξαναγραφτούν, καθώς οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις δημιουργούν ένα παγκόσμιο σύστημα με πολλαπλούς πόλους, νέους κανόνες, θεσμούς, δίκτυα και κέντρα επιρροής.

- Ανανεωμένες κοινωνικές συμβάσεις: Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων, οι κανόνες που διέπουν τις κοινωνίες θα επανεξεταστούν για να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των πολιτών, των οργανισμών και των κυβερνήσεων.

- Υπερρευστές αγορές: Οι κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις και τις αγορές θα αναμορφωθούν, καθώς ο δραστικός μετασχηματισμός εξαλείφει τις τριβές των αγορών, δημιουργώντας αγορές που περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις ανάγκες και νέες, ευέλικτες και εξαιρετικά αποδοτικές επιχειρήσεις.

Αλλαγή στις τεχνολογίες

Η έκθεση υπογραμμίζει μια σειρά από τεχνολογίες οι οποίες αναμένεται να αναμορφώσουν τη γεωργία και τη μεταποίηση, καθιστώντας τις ριζικά αποδοτικότερες και βιώσιμες.

Εναλλακτικές λύσεις και εργαστηριακές προσεγγίσεις με φυτικές βάσεις υπόσχονται να καλύψουν με βιώσιμο τρόπο τις αυξανόμενες ανάγκες του πλανήτη για πρωτεΐνες. Εν τω μεταξύ, καλλιέργειες κάθετης γεωργίας που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία φέρνουν την παραγωγή τροφίμων πιο κοντά στους καταναλωτές των αστικών κέντρων και τους προσφέρουν τοπικές, φρέσκες και βιολογικές επιλογές.

Επαναστατικές αλλαγές συντελούνται και στον κλάδο της μεταποίησης, καθώς συγκλίνουν οι φυσικές, ψηφιακές και βιολογικές επιστήμες. Οι καινοτομίες σε επίπεδο νανοκλίμακας θα δημιουργήσουν πιο έξυπνα και καθαρά υλικά, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα καταστήσουν τα εργοστάσια πιο παραγωγικά και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές θα φέρουν την παραγωγή πιο κοντά στις ανάγκες, απλοποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η έκθεση προβλέπει ριζικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής, της γήρανσης του πληθυσμού, του μέλλοντος της κινητικότητας και του μέλλοντος της εργασίας θα αλλάξει δραστικά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι πόλεις, αλλά και το πώς λειτουργούν. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μετατοπίσει τα κέντρα των πόλεων, ενώ η ανώδυνη μετακίνηση και η εικονική εργασία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πιο ισορροπημένο και αποσυμφορημένο αστικό μοντέλο.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια