Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Γ. Σταθάκης: "Διασφάλιση των περιβαλλοντικών στοιχείων, ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές"

Ο Γ. Σταθάκης μίλησε για ένα «πολύ πιο ξεκάθαρο και ισορροπημένο σύστημα», με ενίσχυση της αποκεντρωμένης φύσης του και κυριαρχία του τοπικού σχεδιασμού. Ο Γ. Σταθάκης πρόσθεσε ότι «το προστατευτικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, καθώς στις εκτάσεις που εντάσσονται στις προστατευόμενες περιοχές προστίθενται αιγιαλός και παραλία, ποταμοί, λίμνες, ρέματα». Επίσης παύει ο δυνητικός χαρακτήρας του καθορισμού ειδικών περιορισμών στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης, ενώ καταργείται και ο δυνητικός χαρακτήρας της πρόβλεψης για οριοθέτηση των υδατορεμάτων.

Ξεκίνησε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τον χωρικό σχεδιασμό, το οποίο προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο υπάρχον νομικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών σε συνδυασμό με ισχυρότερη προστασία του περιβάλλοντος. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης τόνισε ότι το νομοσχέδιο «διορθώνει βασικούς κινδύνους του προηγούμενου νόμου και ταυτόχρονα εισάγει διαδικασίες που διασφαλίζουν με πιο ισχυρό τρόπο και τα περιβαλλοντικά στοιχεία, και την ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές».

Ο Γ. Σταθάκης μίλησε για ένα «πολύ πιο ξεκάθαρο και ισορροπημένο σύστημα», με ενίσχυση της αποκεντρωμένης φύσης του και κυριαρχία του τοπικού σχεδιασμού. Ο Γ. Σταθάκης πρόσθεσε ότι «το προστατευτικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, καθώς στις εκτάσεις που εντάσσονται στις προστατευόμενες περιοχές προστίθενται αιγιαλός και παραλία, ποταμοί, λίμνες, ρέματα». Επίσης παύει ο δυνητικός χαρακτήρας του καθορισμού ειδικών περιορισμών στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης, ενώ καταργείται και ο δυνητικός χαρακτήρας της πρόβλεψης για οριοθέτηση των υδατορεμάτων.

 

Δημοσιοποίηση των προδιαγραφών μέχρι τον Μάρτιο του 2017

Ο Γ. Σταθάκης δεσμεύτηκε ότι οι προδιαγραφές για τα τοπικά χωρικά σχέδια και τα ειδικά χωρικά σχέδια είναι εφικτό να δημοσιοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2017, ενώ μπορούν να ακολουθήσουν τον Φεβρουάριο του 2017 οι προδιαγραφές για τα περιφερειακά πλαίσια. Ο Γ. Σταθάκης δεσμεύτηκε επίσης για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης των σχεδίων μέσα στον Μάρτιο του 2017.

Παράλληλα, ο Γ. Σταθάκης επισήμανε στους βουλευτές ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 θα έχει γίνει η κύρωση του 50% των δασικών χαρτών και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 η οριοθέτηση του αιγιαλού από τον γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας. Ο Γ. Σταθάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον μηχανισμό προέγκρισης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.

Κατά την ακρόαση των φορέων, η υποδοχή του νομοσχεδίου ήταν κατά βάση θετική, με τους εκπροσώπους των φορέων να επικεντρώνονται σε επιμέρους θέματα, ζητώντας υιοθέτηση των παρατηρήσεών τους. Στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε κυριάρχησε το ζήτημα της εφαρμογής τού νέου θεσμικού πλαισίου και της υπέρβασης των γραφειοκρατικών εμποδίων.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια