Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Καταγραφή, ηλεκτρονική αδειοδότηση και έλεγχος στις κεραίες κινητής

Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής εν όψει εισαγωγής νέων τεχνολογιών - Με διαφάνεια και αξιολόγηση δίνεται τέλος στην αυθαιρεσία των εταιρειών - Προστατεύεται το περιβάλλον και οι πολίτες

Τέλος στην αυθαιρεσία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας βάζει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ετοιμάζει και προβλέπει τον πλήρη έλεγχο και καταγραφή των κατασκευών κεραιών σε ενιαίο σύστημα με ηλεκτρονική αδειοδότηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά περί τα μέσα Οκτωβρίου, αφού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκτείνονται σε 10.000 σημεία στη χώρα, κυρίως εντός του οικιστικού ιστού, εκ των οποίων 2.500 είναι αυθαίρετα και συνεπώς μή καταγεγραμμένα. Για τις ανάγκες της σύγκρισης να σημειωθεί ότι οι κεραίες της τηλεόρασης εκτείνονται σε 156 σημεία εκπομπής σε όλη τη χώρα, ενώ του ραδιοφώνου σε 1.000 σημεία.

Η εκτεταμένη αυθαιρεσία στην τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εδώ και είκοσι χρόνια έχει ενισχύσει την κατά τόπους διαφθορά, για παράδειγμα από την Τποική Αυτοδιοίκηση, ενώ οι εταιρείες κινητής συνεχίζουν να τοποθετούν παράνομα εγκαταστάσεις κεραιών. Δεν είναι τυχαίο ότι στις βόρειες, ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης τα κεραιοσυστήματα της κινητής τηλεφωνίας είναι διαχειριζόμενα από τους δήμους, οι οποίοι ορίζουν τις τοποθεσίες και μισθώνουν στις εταιρείες, εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδο.

«Μας ενδιαφέρει να βάλουμε τέλος στην αυθαιρεσία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και να δώσουμε έμφαση αφενός στην προστασία της υγείας των πολιτών και στο περιβάλλον, αφετέρου στην ενίσχυση της διαφάνειας» δίνει το στίγμα της παρέμβασης ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας. Και συμπληρώνει: «Παράλληλα η ταυτοποίηση του ακανθώδους ζητήματος που εκκρεμεί επί δεκαετίες στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες κινητής να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους σχέδια με προβλεψιμότητα».

Όπως είναι γνωστό, η τεχνολογία 5G βρίσκεται προ των πυλών και θα απαιτήσει νέες άδειες εγκατάστασης κεραιών. Κι αυτό γιατί η νέα τεχνολογία ρίχνει μεν την ένταση της ακτινοβολίας, όμως απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό κεραιοσυστημάτων. Την ίδια ώρα η χώρα καλείται να προχωρήσει με γρήγορα βήματα στις νέες τεχνολογίες, καθώς βρίσκεται στην 89η θέση παγκοσμίως σε ταχύτητες, πίσω και από την Αλβανία, ενώ είναι ουραγός στην Ε.Ε. σε υποδομές σε σταθερά δίκτυα.

Το ενιαίο σύστημα καταγραφής και αδειοδότησης κεραιών θεραπεύει την ανομία του παρελθόντος, καθώς προβλέπει:

* Ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής - αδειοδότησης - αξιολόγησης - ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

* Ανάρτηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων αδειοδότησης.

* Πλήρη και ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των κατασκευών κεραιών.

* Σαφές πλαίσιο για όλους (ελεγκτές και ελεγχόμενους) προς όφελος των πολιτών.

* Κωδικοποίηση του παρωχημένου και σε πολλά σημεία δυσνόητου νομοθετικού πλαισίου.

* Εξάλειψη κατά μέγιστο βαθμό των περιπτώσεων αυθαίρετων κατασκευών κεραιών, που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, με συνέπεια να πλήττουν το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και να παρακωλύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει αδειοδότηση κεραιών σε δύο διακριτά μεταξύ τους στάδια, όπου το ένα αποτελεί προϋπόθεση του επόμενου, ώστε οι διαδικασίες αδειοδότησης και εγκατάστασης κατασκευής κεραιών απλουστεύονται και επιταχύνονται.

Εγκατάσταση κεραιών

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας προηγείται η έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ και στη συνέχεια η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Οικοδομικών Αδειών του Ν. 4495/2017. Στη συνέχεια ο ελεγκτής δόμησης εκδίδει πόρισμα με το οποίο βεβαιώνει ότι η κατασκευή κεραίας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.

Η προβλεπόμενη διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Η κατασκευή αναρτάται στη «Διαύγεια».

Αυτοψία

Την παραπάνω ηλεκτρονική διαδικασία ακολουθεί αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας από τον Ελεγκτή Δόμησης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασυνδέονται με το ΣΗΛΥΑ, ενώ προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Κάθε κεραία που θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί θα μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών τα καθιστά προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Διασφαλίζεται έτσι ο πλήρης και διαρκής έλεγχος, αλλά και η συνολική καταγραφή των σχετικών δεδομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών

Οι εμπλεκόμενες αρχές κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης εγγυώνται τη νομιμότητα των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κεραιών αλλά και την ασφάλεια των κατασκευών κεραιών τόσο ως προς τα γειτνιάζοντα κτίσματα όσο και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Ειδικότερα, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η προστασία των πολιτών συνιστούν πρωταρχική μέριμνα του σχεδίου νόμου καθώς προτείνονται η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης και η επιβολή της απομάκρυνσης δομικών κατασκευών και των συνοδών έργων των κεραιών σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους εντός οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, πέραν της οποίας προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν επίσης για αδειοδότηση και έγκριση εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών σε ειδικές περιοχές αλλά και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία (Ν. 998/1979) και τους Ν. 1650/1986 και Ν.3937/2011, καθώς και για την οργανωμένη χωροθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών (πάρκα κεραιών) με συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων προβλέπονται έλεγχοι σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των ειδικότερων όρων απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, της τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, της σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τη νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την ενδεχόμενη πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες.

Κυρώσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή τήρηση των διατάξεων, προβλέπονται συγκεκριμένες και αυστηρές κυρώσεις που δρουν αποτρεπτικά προς διάπραξη ή επανάληψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης παράβασης, όπως η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, η επιβολή υψηλών προστίμων από τις αρμόδιες αρχές καθώς και η οριστική απομάκρυνση (αποξήλωση) μη νόμιμων κεραιοσυστημάτων.

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Χάος

Τώρα δεν υπάρχουν οι δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη για μηδενική ανοχή στην ανομία και πάταξη των «μπαχαλάκηδων». Τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο Μ. Βορίδης να μας εξηγήσει «γλυκά» ότι η επιβολή της νομιμότητας χρειάζεται εξαναγκασμό.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις