Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπίνου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση

Θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζει νέα εγκύκλιος της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Η ίδια, με αφορμή την αποστολή της εν λόγω για «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» δήλωσε ότι «βασική κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Δημόσιας Διοίκησης, η κατοχύρωση της ισονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, προκειμένου να εξασφαλίζουν ίσα δικαιώματα στην εργασία και στην πρόσβαση στo δημόσιο».

«Προτεραιότητά μας, αποτελεί η αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, του εργασιακού περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων» σημείωσε η υπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, με τον νέο νόμο «διευρύνεται και αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων του Ν. 2190/94, όσον αφορά στο διορισμό και την πρόσληψη στο Δημόσιο μελών τρίτεκνων  οικογενειών, καθώς και ΑΜΕΑ με κώφωση ή βαρηκοΐα. Ενισχύονται, επίσης, οι δυνατότητες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξέλιξης των Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς και τα κοινωνικά δικαιώματά τους» σημείωσε η αρμόδια υπουργός.

Δείτε όλα τα σχόλια