Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υπό διαβούλευση οι προδιαγραφές

Σχέδια δράσης προστασίας ειδών και οικοτόπων

Τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων σε εφαρμογή του Νόμου 3937/2011 για τη διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας θεσπίζει σχέδιο κοινής απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναρτήθηκε χθες για διαβούλευση έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο παραπάνω νόμος προβλέπει την εκπόνηση και την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης κατά προτεραιότητα σε σημαντικά είδη που απειλούνται, ήτοι στα είδη των οποίων η προστασία και η διαχείριση επιβάλλονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σε αυτά που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κινδύνου του εθνικού και των διεθνών κόκκινων καταλόγων, στα ενδημικά είδη και τα είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κατακερματισμένη κατανομή.

Στην ΚΥΑ προτείνεται τα σχέδια να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης σε συνδυασμό με τις απειλές και τις πιέσεις που υφίσταται το είδος ή ο τύπος οικοτόπου, αλλά και προβλέψεις για μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων απειλών ή καταστροφών (πετρελαιοκηλίδων, ασθενειών, επιδημιών, πυρκαγιών).

Για κάθε προτεινόμενο μέτρο καθορίζονται δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς του όπως και διαδικασία μεσοπρόθεσμης στα τρία έτη και τελικής αξιολόγησης στα έξι κατά την περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης.

Ως προς την εκπόνησή τους, ορίζεται ότι αρχικά θα συντάσσεται προσχέδιο και στη συνέχεια θα ακολουθούν συναντήσεις εργασίας με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπου θα συζητούνται τα προτεινόμενα μέτρα, η "εφικτότητά τους, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης".

Τη διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους πολίτες θα διεξάγει η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

 

Δείτε όλα τα σχόλια