Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σ. Φάμελλος: Κλείνει μία ακόμα περιβαλλοντική εκκρεμότητα της χώρας

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, για τα μη αυτόχθονα είδη, για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος, για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα, μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό, για την ακεραιότητα του θαλασσίου βυθού

«Η περιβαλλοντική διασφάλιση των θαλασσών μας δεν προκύπτει μόνο ως υποχρέωση από την οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική, αλλά και ως αναγκαιότητα διασφάλισης του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας», δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ύστερα από την υπογραφή υπουργικής απόφασης για έγκριση μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι αποφάσεις αυτές εκτός από περιβαλλοντικό χαρακτήρα, έχουν και χαρακτήρα αναπτυξιακό με όρους αειφορίας».

Τόνισε δε, ότι «σημαντικότερη είναι η εξειδίκευση και η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος για να υπάρξει αποτέλεσμα και να επιτευχθεί ο στόχος της καλής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων», κάνοντας γνωστό ότι η εξειδίκευση και η εφαρμογή τους αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΝ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με την εν λόγω απόφαση κλείνει από πλευράς της χώρας μας, μία ακόμα καθυστερημένη απόφαση που έπρεπε να είχε αναρτηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015.

Ειδικότερα, τα προγράμματα περιλαμβάνουν μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, για τα μη αυτόχθονα είδη, για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος, για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα, μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό, για την ακεραιότητα του θαλασσίου βυθού. Επίσης, αφορούν τη διατήρηση των υδρογραφικών συνθηκών, τις συγκεντρώσεις ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, τις ρυπογόνες ουσίες σε εδώδιμα αλιεύματα, τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων, και μέτρα για τον περιορισμό του υποθαλάσσιου θορύβου.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, με την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης και τη γνωστοποίησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, στο πλαίσιο των οποίων είχε εκκινήσει διαδικασία καταγγελίας με κίνδυνο καταδίκης και επιβολής χρηματικού προστίμου.

Δείτε όλα τα σχόλια