Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το αίμα και το ψέμα

Υπάρχουν βέβαια όλα τα ταξικά, τα κοινωνικά, η αντίληψη του κράτους ως ιδιοκτησίας της και των αντιπάλων της ως καταπατητών που εξηγούν την έφεση της Δεξιάς στην κρατική βία.


Ραδιόφωνο