Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος το α' εξάμηνο 2019

Η αύξηση του κατώτατου μισθού βελτίωσε το κλίμα στην αγορά εργασίας και μείωσε τη φτώχεια, ενώ εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, στις αρχές του 2019, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση της φτώχειας, ενώ ενίσχυσε και την απασχόληση, τονίζει στα βασικά του συμπεράσματα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δημοσιοποιώντας χθες την "Ενδιάμεση έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση".

"Παρά τις εύθραυστες ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας”, η έκθεση σημειώνει ότι η αύξηση των μέσων μισθών τόσο σε επίπεδο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά εργασίας και επιπλέον το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ξεπέρασε για πρώτη φορά την κατανάλωσή τους το β' τρίμηνο του 2019, έπειτα από μακρά περίοδο αρνητικών αποταμιεύσεων.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού

Η έκθεση εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2019:

*Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών οφείλεται μερικώς στην αύξηση του κατώτατου μισθού και του γενικού επιπέδου των μισθών αλλά και στην αύξηση των κοινωνικών παροχών το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, λέει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι "παραμένει ασαφές αν η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα στηρίξει μια υψηλότερη καταναλωτική δαπάνη, καθώς επίσης και εάν η θετική ροή αποταμιεύσεων είναι διατηρήσιμη».

Όπως ακόμα αναφέρει, οι δείκτες φτώχειας παρουσιάζονται μειωμένοι το 2018, αλλά παρουσιάζουν αύξηση της τάξης των 26,9 ποσοστιαίων μονάδων από το 2010, με έτος βάσης το 2008. Ο πληθυσμός που εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας είναι οι άνεργοι, ενώ ακολουθούν ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός και οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι. Οι μισθοί αυξάνονται. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις αμοιβών τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση ημερομισθίου 14,49% τον Απρίλιο του 2019) όσο και μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (απόκλιση μισθού 53,5% το αντίστοιχο διάστημα στην πλήρη απασχόληση).

Ανάκαμψη και στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παρ’ όλο που η αγορά εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταθερής ανάκαμψης, η εξέλιξη της ανεργίας βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς και όχι πάντα με ίσους όρους για όλες τις ομάδες των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα οι πιθανότητες μετάβασης από την ανεργία στην εργασία υπολογίζονται σε 7% (επί του ποσοστού της ανεργίας) ‒ 8% για τους άνδρες και 6% για τις γυναίκες. Αρκετά πιο δύσκολο είναι να μεταβούν από την ανεργία στην εργασία οι μακροχρόνια άνεργοι (3%) σε σχέση με όσους είναι άνεργοι λιγότερο από ένα έτος (17%).

Επίσης, παρά τη θετική εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ το Α΄ εξάμηνο του 2019, «διαπιστώνεται απουσία ενδογενών μηχανισμών που θα δημιουργήσουν διατηρήσιμες ροές εισοδήματος τέτοιες ώστε να θέσουν την οικονομία σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά». Το Ινστιτούτο κάνει λόγο για αναπτυξιακό κενό της ελληνικής οικονομίας και έλλειμμα ευημερίας συγκριτικά με την προ κρίσης περίοδο αλλά και με την Ευρωζώνη, το οποίο διατηρείται υψηλό. Το πραγματικό ΑΕΠ υπολείπεται κατά 23% από αυτό του 2008, όταν η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης έχει ήδη ανακάμψει.

Αξιοσημείωτο είναι πως μεταξύ 2008 και 2018 το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4.770 ευρώ, ενώ η κατά κεφαλήν πραγματική κατανάλωση μειώθηκε κατά 3.300 ευρώ.

Η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει στασιμότητα, από την πλευρά τόσο της κατανάλωσης όσο και της επένδυσης. Η εξωτερική ζήτηση έχει εξίσου περιορισμένη επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς το θετικό αποτέλεσμα των εξαγωγών αντισταθμίζεται πλήρως από το αρνητικό αποτέλεσμα των εισαγωγών. «Η εδραίωση βιώσιμων όσο και ισχυρών αναπτυξιακών προοπτικών για την ελληνική οικονομία απαιτεί έναν κρίσιμο όγκο νέων επενδύσεων, στοχευμένων στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της εγχώριας παραγωγικής δομής», συμπεραίνει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ρεζιλίκι και σιωπή

Αρχικά, ο Στ. Πέτσας, μιλώντας για την περιβόητη λίστα, είχε πει ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης των ΜΜΕ ήταν διαφανή και αφορούσαν την αναγνωσιμότητα και τον αριθμό των εργαζομένων στο καθένα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις