Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Τώρα οι φόροι θα πληρώνονται στην Ελλάδα

Πλήρεστερος φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών με τις εταιρείες διαμεσολάβησης τύπου BEAT - Για δικαίωση κάνουν λόγο οι αυτοκινητιστές, που πλέον θα λαμβάνουν εκείνοι ολόκληρο το ποσό του κομίστρου

Την άρση της φορολογικής εκκαθάρισης στο εξωτερικό των συναλλαγών υπηρεσιών ταξί που παρέχονται στην ελληνική επικράτεια από τις εταιρείες διαμεσολάβησης τύπου Beat καθορίζει η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή και όχι την κατάργηση της χρήσης πιστωτικής κάρτας στα ταξί, όπως λανθασμένα διαδόθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου, όπως η Beat και η Uber, εκκαθάριζαν τα ποσά που εισέπρατταν από τους Έλληνες πελάτες - επιβάτες των οχημάτων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, λαμβάνοντας μάλιστα ολόκληρο το ποσό της κούρσας. Στη συνέχεια, και αφού μεσολαβούσε διάστημα τριάντα με σαράντα ημέρες, επέστρεφαν το ποσό αυτό στον οδηγό του ταξί (ή του ιδιωτικού επιβατηγού μέχρι και το σημείο που λειτουργούσε η Uber με ιδιωτικά Ι.Χ.) αφαιρώντας την προμήθεια που αναλογούσε στην εταιρεία διαμεσολάβησης.

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος συναλλαγών είχε προκαλέσει τη μήνιν των ιδιοκτητών ταξί, καθώς εξαρχής κατηγορούσαν τις εταιρείες αυτές, εκτός των άλλων, πως με τον τρόπο αυτό λάμβαναν εκείνες ολόκληρο το κόμιστρο της κούρσας και κατόπιν απέδιδαν στους εκμεταλλευτές των οχημάτων τα χρήματα για την υπηρεσία τους. Την ίδια στιγμή, η διαδικασία αυτή προκαλούσε και την αμηχανία της κυβέρνησης, καθώς τα χρήματα που έφευγαν στο εξωτερικό έπρεπε να ελεγχθούν μέσω, για παράδειγμα στην περίπτωση της Beat, του ολλανδικού πιστωτικού ιδρύματος Adyen και όχι μέσω των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων τα στοιχεία των οποίων αξιοποιούν κατα κανόνα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πληρέστερος έλεγχος των παραστατικών

Όλα αυτά, ωστόσο, άλλαξαν με κάθε προσδιοριστική λεπτομέρεια με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του ν/σ για την “Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων” και η οποία στην ουσία καθόρισε λεπτομερώς "τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές ταξί σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, που ρυθμίζουν γενικούς κανόνες έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοιχείων)", όπως αναφέρεται την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η διάταξη δηλαδή που ψηφίστηκε εξειδίκευσε το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στον περίφημο νόμο για τις εταιρείες διαμεσολάβησης (4530/2018) και συγκεκριμένα ορίζει πλέον ότι "εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις οι οποίες του έχουν καταβληθεί".

Χαιρετίζει η Beat, πανηγυρίζουν οι ταξιτζήδες

Την εν λόγω πάντως ρύθμιση χαιρέτισαν τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί όσο και... η Beat για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, όπως αποτυπώθηκαν στις σχετικές ανακοινώσεις.

Από την πλευρά της, η εταιρεία, ιδιοκτησίας πλέον του γερμανικού κολοσσού Daimler, χαρακτήρισε "ευπρόσδεκτη τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η οποία δεν επιφέρει απολύτως καμία αλλαγή στη χρήση πλαστικού χρήματος για τις συναλλαγές ανάμεσα στους επιβάτες που επιλέγουν την Beat για να βρουν ταξί και τους αυτοκινητιστές που συνεργάζονται μαζί της". Σύμφωνα με την εταιρεία, "η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του Ν. 4530/2018) δεν έχει καμία επίπτωση στις δραστηριότητες της Beat στην Ελλάδα. Αντιθέτως, παραθέτει διευκρινίσεις επί διαδικαστικών θεμάτων που επιβεβαιώνουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας της Beat σε πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών - και δεν επιφέρει καμία άμεση αλλαγή ούτε στις σχέσεις της με τους συνεργαζόμενους αυτοκινητιστές, αλλά ούτε και στις νόμιμες υποχρεώσεις τους".

Πάντως, η πρακτική της εταιρείας να λαμβάνει και να εκκαθαρίζεται μέσω αυτής το ποσό της κούρσας, κάτι που αλλάζει πλέον, δεν σχολιάζεται καθόλου από την εν λόγω ανακοίνωση.

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες ταξί πανηγυρίζουν, καθώς πλέον θα λαμβάνουν εκείνοι ολόκληρο το ποσό της κούρσας και κατόπιν, με βάση το παραστατικό / τιμολόγιο που θα εκδίδει η εταιρεία διαμεσολάβησης, θα παρέχουν το ποσό της προμήθειας στο τέλος κάθε μήνα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του προέδρου της ομοσπονδίας ιδιοκτητών ταξί Θ. Λυμπερόπουλου, δικαιώνεται και η πάγια αιτίαση των αυτοκινητιστών για τον μηδενικό έλεγχο σχετικά με το "πού πάνε" τα χρήματα που φεύγουν από την Ελλάδα μέσω των εταιρειών αυτών, ενώ στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομοσπονδία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο και εξηγεί ότι "με αυτή την τροπολογία απαγορεύεται η είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρεία. Το κόμιστρο το εισπράττει μόνο ο ταξιτζής. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα με την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου) και αφορά μόνο τη συμφωνηθείσα προμήθεια. Οτιδήποτε διαφορετικό συνιστά φορολογική παράβαση".

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε πως, αν και δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο υποχρεωτικής τοποθέτησης POS στα ταξί, εκτιμάται ότι οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί θα αναγκαστούν να το τοποθετήσουν προκειμένου να μπορούν συμμετάσχουν στις εφαρμογές αυτές και οι πελάτες να δύνανται να πληρώνουν ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με κύκλους της ομοσπονδίας ιδιοκτητών ταξί, η συνδικαλιστική οργάνωση δεν αντιτίθεται στη χρήση του POS με φόντο και το γεγονός ότι μόλις το 30% των οχημάτων διαθέτουν POS.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Μην μιλάτε. Χειροκροτήστε

Τις μέρες της πανδημίας τα κανάλια αναζητούν εναγωνίως Έλληνες γιατρούς που να εργάζονται σε νοσοκομεία του εξωτερικού και τους βγάζουν στα δελτία ειδήσεων για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις