Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ακινητοποιεί την κινητικότητα στο Δημόσιο η κυβέρνηση

Η Ν.Δ. ξέχασε την καιροσκοπική ρητορική για "υπεράριθμους υπαλλήλους" και την ανάγκη αναδιανομής τους και αποφάσισε να τους εγκλωβίσει όλους στις θέσεις τους! - Τα "παιδιά" του Μητσοτάκη, που διόρισε το 2014 με απευθείας ανάθεση, αποκτούν προβάδισμα στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης

Άνω κάτω το πολύπαθο σύστημα κινητικότητας βάλθηκε να κάνει το υπουργείο Εσωτερικών με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις θεμάτων υπουργείου Εσωτερικών", οι οποίες ναρκοθετούν και ουσιαστικά παγώνουν τη λειτουργία του.

Ξεχνώντας την καιροσκοπική κριτική των προηγούμενων ετών περί υπεράριθμων υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα και την ανάγκη αναδιανομής τους, η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να τους εγκλωβίσει όλους στις υπηρεσίες τους, μιας και με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον νόμο της κινητικότητας ξηλώνει το νέο σύστημα μετακινήσεων, μετατάξεων κι αποσπάσεων στο Δημόσιο, το οποίο, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, είχε αρχίσει να "περπατά".

Ενδεικτικό είναι εξάλλου ότι το άρθρο 2 του ν/σ που αναφέρεται στις αλλαγές στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, έχει δεχτεί καταιγισμό αρνητικών σχολίων στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώνεται αύριο, μαζί με το άρθρο 6 που αναφέρεται στις τοποθετήσεις προϊσταμένων.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές του παρόντος ν/σ, για να μπορεί ένας υπάλληλος να μετακινηθεί από την υπηρεσία του, οι θέσεις στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος πρέπει να καλύπτονται στο 65% του συνόλου των οργανικών θέσεων (από το 50% που όριζε ο νόμος της κινητικότητας - Ν. 4440/2016), καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη μετακίνηση, δεδομένης της υποστελέχωσης μιας σειράς υπηρεσιών του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, "για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του συνόλου των οργανικών θέσεων, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα".

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα κινητικότητας θα είναι ανεφάρμοστο στις περισσότερες των περιπτώσεων, μιας καιν λόγω των περιοριστικών πολιτικών προσωπικού στο δημόσιο (κανόνας αποχωρήσεων / προσλήψεων, μαζικές συνταξιοδοτήσεις), ελάχιστοι φορείς καλύπτουν το όριο του 65%.

Όμως τα προσκόμματα στη μετακίνηση του προσωπικού δεν περιορίζονται στην αύξηση του ποσοστού. Στον Ν. 4440/2016 προβλεπόταν ρητώς ότι "οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους". Αντίθετα, στις προτεινόμενες διατάξεις η ανωτέρω πρόβλεψη έχει αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα, από τη μια, όσοι μεταταχθούν (2019 και 2020) να χάσουν την προσωπική διαφορά, αφού στο άρθρο 5 δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να τους καλύπτει, κι από την άλλη, να συνιστά μόνιμο "αντικίνητρο" για τη συμμετοχή στο σύστημα κινητικότητας η απώλεια του παραπάνω.

Τιμωρούνται οι υπάλληλοι

Μία ακόμη προβληματική διάταξη στο σχέδιο νόμου είναι η τιμωρία, ουσιαστικά, των υπαλλήλων με πάγωμα της μετακίνησής τους, στις περιπτώσεις που με υπαιτιότητα του φορέα δεν ολοκληρώνεται στον απαιτούμενο χρόνο ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη μετακίνηση. Έτσι, όπως ορίζεται στο ν/σ, «σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης».

Η παραπάνω διάταξη κοινώς προσφέρει στους φορείς προέλευσης τη δυνατότητα να μπλοκάρουν κάθε μετακίνηση, καθώς αν δεν απαντήσουν σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, καθυστερεί η μετακίνηση έως ότου αξιολογηθούν οι υποψήφιοι. Αντίθετα, προκειμένου να λύσει την κωλυσιεργία των φορέων, στο μέχρι σήμερα πλαίσιο ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης αρνηθεί να απαντήσει, τότε τεκμαίρεται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται!

Μία ακόμη παράλογη αλλαγή στον νόμο της κινητικότητας είναι και η τροποποίηση της παραγράφου ββ του άρθρου 2, η οποία προβλέπει ότι ένας αποσπασμένος υπάλληλος δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία κινητικότητας για μετάταξη πριν την παρέλευση διετίας.

Όπως αναφέρεται, προϋπόθεση συμμετοχής των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι "β) η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης ή μετάταξης". Η συγκεκριμένη απαίτηση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας μετάταξης ακυρώνει ουσιαστικά τη διαδικασία της απόσπασης, διότι δύσκολα θα υπάρξει υπάλληλος να προβεί σε διαδικασία απόσπασης μέσω ΕΣΚ, διάρκειας ενός έτους, εφόσον εν συνεχεία θα πρέπει να περιμένει δύο χρόνια για να μπορεί να προβεί σε αντίστοιχη διαδικασία μετάταξης!

Πριμοδοτούνται οι παλαιοί προϊστάμενοι

Αντιδράσεις προκαλούν και οι τροποποιήσεις στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων καθώς παρέχεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται κατά τη διαδικασία επιλογής ο συντελεστής μοριοδότησης της ομάδας των τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) στο 33% από το 40%, ενώ αυξάνεται ο συντελεστής της εργασιακής εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης στο 33% από 25%, και μειώνεται λίγο ο συντελεστής της δομημένης συνέντευξης (34% από 35%). Ταυτόχρονα, μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το ΠΔ69/16 σε 0,83 μόρια ανά μήνα από 2,08 που ήταν πριν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους, ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις σε επίπεδο γενικών διευθυντών και εκκρεμούν οι περισσότερες κρίσεις διευθυντών και συνολικά οι θέσεις τμηματαρχών, αποκτούν ισχυρό προβάδισμα προϊστάμενοι που είχαν θητεύσει σε θέσεις ευθύνης με απευθείας αναθέσεις, βάσει των περιβόητων μεταβατικών διατάξεων του «νόμου Μητσοτάκη» (4275/2014), όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης...

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Μην μιλάτε. Χειροκροτήστε

Τις μέρες της πανδημίας τα κανάλια αναζητούν εναγωνίως Έλληνες γιατρούς που να εργάζονται σε νοσοκομεία του εξωτερικού και τους βγάζουν στα δελτία ειδήσεων για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις