Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η Νοσηλευτική στον πάγο...

Τα πρώτα μηνύματα από τη νέα κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς στέκεται απλά σε λεκτικές διακηρύξεις και δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα απολύτως κανένα σχέδιο για τη Νοσηλευτική

Του Δημήτρη Τζιάλλα*

Ως ενθαρρυντικό μήνυμα για τα νοσηλευτικά ζητήματα ερμηνεύτηκε η δήλωση του Β. Κικίλια την πρώτη του ημέρα στο υπουργείο Υγείας: «Πρώτα ο άνθρωπος, μετά οι νοσηλευτές, μετά το ιατρικό προσωπικό και μετά όλοι οι υπόλοιποι». Τη δήλωση αυτή ακολούθησε άλλη ανακοίνωση για ενίσχυση των νοσοκομείων με «1.500 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών ετησίως με την απόκτηση της ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο και 2.000 προσλήψεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων με κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε βάθος τετραετίας».

Και μετά σιωπή... Πάγος μέσα στο καταχείμωνο!

Το 2015 υπήρξε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για ανάταξη σε πρώτη φάση και στη συνέχεια για ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας τοποθετώντας ξανά την Υγεία στη σφαίρα του δημόσιου αγαθού και μάλιστα σε συνθήκες Μνημονίου στα τρία από τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης. Για ό,τι αφορά τα νοσηλευτικά ζητήματα μεγάλο βάρος έπεσε στο ΕΣΑΝ, που επαναδραστηριοποιήθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας το 2016 και έβαλε ξανά τα νοσηλευτικά θέματα στο επίκεντρο μετά από δεκαετίες αδράνειας και χειραγώγησης του κλάδου.

Από το 2016 μέχρι τα μέσα του 2019 σχεδόν το σύνολο των νοσηλευτικών θεμάτων μπήκαν ξανά στην επικαιρότητα με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων: τη δημιουργία Διεύθυνσης Νοσηλευτικής στο υπουργείο Υγείας (2η ολομέλεια), την έναρξη του διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς για μια σειρά από ζητήματα που κατέληξαν σε θέση για ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο (6η ολομέλεια), τη θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας (καθηκοντολόγιο) Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (6η ολομέλεια), την απόφαση για καθιέρωση νοσηλευτικών πρωτόκολλων και θεσμοθέτησης οδηγιών εργασίας (2η ολομέλεια), την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις νοσηλευτικές ειδικότητες (2η ολομέλεια) και δημιουργία - επικαιροποίηση οκτώ (8) νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων και έντεκα (11) εξειδικεύσεων (11η ολομέλεια), την εκπόνηση κανονιστικού πλαισίου ενδοϋπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού στα νοσοκομεία (3η ολομέλεια), τη διατύπωση θέσεως για τα επίπεδα εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής (8η ολομέλεια), την απόφαση για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από Τ.Ε. και Π.Ε. αντίστοιχα (3η ολομέλεια), τη διατύπωση θέσεως για τα καθήκοντα νοσηλευτή εφημερίας (11η ολομέλειας), την καταγραφή του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και την πραγματική αποτύπωση των αναγκών σε νοσηλευτές, τη διατύπωση θέσεως για τις μεταβατικές διατάξεις στο νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής λειτουργίας των σχολών της Νοσηλευτικής μέσα από τη διυπουργική επιτροπή Υγείας - Εκπαίδευσης κ.ά.

Προσλήψεις επί ΣΥΡΙΖΑ

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και κάτω από το βάρος μνημονιακών επιταγών, προχώρησε σε προσλήψεις Νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στην ΠΦΥ με τη λειτουργία των ΤοΜΥ, όσο και στο ΕΣΥ, καλύπτοντας για πρώτη φορά μετΆ από χρόνια τις αποχωρήσεις (13 προκηρύξεις), ενισχύοντας το σύστημα με ανθρώπινο δυναμικό, έναντι τεσσάρων ανακοινώσεων, καμίας προκήρυξης και καμίας πρόσληψης αυτής της κυβέρνησης από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα.

Πολλές από τις αποφάσεις του ΕΣΑΝ προχώρησαν και υλοποιήθηκαν, άλλες όμως όχι, με κυριότερες τη νομοθέτηση του ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και την νομοθέτηση των νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων - εξειδικεύσεων. Παράλληλα δεν προχώρησαν θεσμικές αλλαγές που θα θωράκιζαν το Επιμελητήριο των Νοσηλευτών (ΕΝΕ) με τη συμμετοχή του συνόλου των νοσηλευτών στη λειτουργία του.

Οι έντεκα προτεραιότητες

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τη Νοσηλευτική σήμερα ώστε να βγει από τον πάγο;

* Μαζικές προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού που θα φτάνουν σε 15.000 μόνιμες θέσεις μέχρι το 2024, αλλιώς το σύστημα με τις ελλείψεις, τις συνταξιοδοτήσεις, και τη γήρανση θα καταρρεύσει (υπάρχει σχετική μελέτη στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής στο υπουργείο).

* Επαναλειτουργία του ΕΣΑΝ με επικαιροποιημένο πλαίσιο και τη συμμετοχή όλων των φορέων της Νοσηλευτικής.

* Θεσμικές νομοθετικές παρεμβάσεις λειτουργίας του Επιμελητηρίου των Νοσηλευτών (ΕΝΕ).

* Δημιουργία Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου σύμφωνα με τις αποφάσεις, που θα επεξεργαστεί τα ιδιαίτερα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, επαγγελματικά ζητήματα που τον αφορούν.

* Υλοποίηση μεταβατικών διατάξεων πρόσβασης και εξομοίωσης πτυχίων στον καινούργιο Εκπαιδευτικό Νοσηλευτικό Χάρτη.

* Νομοθέτηση των νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων - εξειδικεύσεων για τη νοσηλευτική και καθορισμός σύγχρονου πλαισίου συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αποφάσεις.

* Νομοθέτηση γύρω από τις νοσηλευτικές πράξεις (καθηκοντολόγιο) στο πλαίσιο του ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου.

* Εκπόνηση σύγχρονων δεικτών στελέχωσης στα νοσοκομεία.

* Δημιουργία δεικτών ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας και καταγραφή νοσηλευτικών δεικτών αξιολόγησης έργου.

* Εφαρμογή κλινικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.

* Ανάδειξη νέων νοσηλευτικών ρόλων στην ΠΦΥ, στη βάση της ολοκληρωμένης φροντίδας Υγείας (integrated health care).

Στο προσκήνιο μέχρι το 2019

Συμπερασματικά, η εκτίμηση είναι ότι από το 2015 μέχρι το 2019 έγιναν πράγματι πολλές προσπάθειες που έβγαλαν ξανά τη Νοσηλευτική στο προσκήνιο, διαμορφώθηκαν προσδοκίες, πίστεψε ένας μεγάλος αριθμός νοσηλευτών ότι στο χέρι του είναι να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για τον κλάδο, ενώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις σε κάποια καίρια ζητήματα να γίνουν περαιτέρω τομές, απαραίτητες για τη σύγχρονη Νοσηλευτική. Τα πρώτα μηνύματα από τη νέα κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς στέκεται απλά σε λεκτικές διακηρύξεις και δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα απολύτως κανένα σχέδιο για τη Νοσηλευτική.

Θα πρέπει επομένως να συντονίσουν όλοι οι φορείς τη δράση τους και τον λόγο τους ώστε να πείσουν για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στα νοσηλευτικά ζητήματα. Η ευθύνη των συναδέλφων νοσηλευτών που πλαισιώνουν τη νέα κυβέρνηση είναι μεγάλη και δεν υπάρχει η πολυτέλεια για άλλα τέσσερα χαμένα χρόνια.

 

* Ο Δημήτρης Τζιάλλας είναι νοσηλευτής, μέλος του τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρόεδρος ΕΣΑΝ (2016-2019)

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Προσφυγικό: Οικτρή αποτυχία

Όταν τον Μάιο του 2018 είχε γίνει στη Λέσβο το Περιφερειακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου, η Νέα Δημοκρατία είχε καταγγείλει τον τότε πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα ότι «άνοιξε τα σύνορα και γέμισε την Ελλάδα και την Ευρώπη με μετανάστες» και «δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις