Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πλήγμα για το ΕΣΥ ο τρόπος επιλογής των διοικητών στα νοσοκομεία

Ερώτηση 48 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τα βιογραφικά

Την εδραίωση ενός σκληρά πελατειακού κράτους και στην Υγεία, με τον αδιαφανή τρόπο διορισμού ανεπαρκών διοικήσεων στα νοσοκομεία, προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα η απαξίωση της δημόσιας περίθαλψης, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 48 βουλευτές του κόμματος, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Υγείας, ζητούν να μάθουν εάν ο υπουργός προτίθεται να επανεξετάσει επιλογές σε θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, των οποίων ο διορισμός, με δική του ή όχι ευθύνη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και πλήττει την αξιοπιστία της Πολιτείας στη συνείδηση των πολιτών.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές αναφέρουν ότι η διοίκηση των δημόσιων νοσοκομείων είναι μια κρίσιμη παράμετρος στην ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και στην παροχή ποιοτικών και αξιοπρεπών υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.

Οι άνθρωποι που επιλέγονται για την διοίκηση του συστήματος Υγείας, πέρα από το να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, οφείλουν ταυτόχρονα να έχουν τα εχέγγυα διοικητικής ικανότητας, έντιμης διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και αφοσίωσης στη δημόσια περίθαλψη, τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση κλίματος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και δημοκρατίας στον χώρο του νοσοκομείου, από τη μια, και συνθηκών ισοτιμίας, αξιοπρέπειας και ποιοτικής φροντίδας των ασθενών, από την άλλη.

Ο τρόπος επιλογής επί ΣΥΡΙΖΑ

Το υπουργείο Υγείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το υφιστάμενο τότε θεσμικό πλαίσιο σε ουσιαστική βάση, προβαίνοντας αρχικά σε αξιολόγηση των ήδη υπηρετούντων διοικητών επιλέγοντας, ως απόρροια αυτής της διαδικασίας, να διατηρήσει στη θέση τους το 15% των διοικητών που είχε διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ακολούθως και για πρώτη φορά υιοθετήθηκε μια ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής των νέων διοικητών, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός υποψηφίων με εξαιρετικά βιογραφικά εφαρμόστηκε διαδικασία μοριοδότησης, στην οποία συνεκτιμήθηκαν, πέραν των τυπικών προσόντων, η ειδική εμπειρία στον χώρο της Υγείας και μεταπτυχιακοί - διδακτορικοί τίτλοι σπουδών συναφείς με τη διοίκηση των υπηρεσιών Υγείας και τα οικονομικά της Υγείας.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις όσων υπερείχαν σε προσόντα και για κάθε θέση προτάθηκαν, με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης και με επίσημο πρακτικό, δύο υποψήφιοι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την τελική επιλογή. Η όλη διαδικασία κράτησε πάνω από 6 μήνες και οι νέοι διοικητές τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2016, σχεδόν 16 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προκύπτει μάλιστα και από τα βιογραφικά των επιλεχθέντων διοικητών, το σύνολο των οποίων δημοσίευσε η απελθούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, το 58% διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο και το 18% διδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ πάνω από 60% υπηρετούσε ήδη σε θέσεις ευθύνης στο ΕΣΥ και στη δημόσια διοίκηση.

Ακολούθως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Ν. 4369/2016, αποσκοπώντας στη ριζική αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, θέσπισε ανοιχτές και αντικειμενικές διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και γενικά των μελών της διοίκησης των Νομικών Προσώπων του Κράτους, μέσω του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών.

Ο τρόπος επιλογής επί Ν.Δ.

Η κυβέρνησή της, με τον πρόσφατο Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος ήρθε να αντικαταστήσει προβλέψεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ με πλήθος «ευέλικτων» μεταβατικών διατάξεων.

Έτσι, μέσω αυτής της «θεσμικής ευελιξίας» και ακυρώνοντας κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, προχώρησε πρόσφατα στην ανακοίνωση 112 ονομάτων ανθρώπων που αναλαμβάνουν θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ανακοίνωση που περιοριζόταν στην ανάρτηση ονομάτων σε πίνακες, χωρίς την παραμικρή δημοσιοποίηση βιογραφικών των διορισθέντων. Επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα στάδια διαλογής των υποψηφίων και την αιτιολόγηση της τελικής επιλογής.

Βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία

* Επειδή η εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στην συντριπτική απουσία ανθρώπων που έχουν οργανική σχέση με το σύστημα Υγείας σε αυτές τις επιλογές, στην συντριπτική απουσία τεχνοκρατών σχετικών με τις υπηρεσίες Υγείας και αντίστοιχα στην υπερεκπροσώπηση κομματικών στελεχών, απόστρατων αξιωματικών και πολιτευτών της Ν.Δ. σε αυτούς τους πίνακες.

* Επειδή το πλήγμα για το αναγκαίο «σήμα» διαφάνειας και αξιοκρατίας στη διοίκηση του συστήματος Υγείας και εντέλει για την αξιοπιστία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι σοβαρό.

* Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της υγειονομικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της υγειονομικής φτώχειας και των ανισοτήτων.

* Επειδή οι πολίτες που προστρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία προσδοκούν σε ισότιμη και αξιοπρεπή φροντίδα, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, το εισόδημα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό και φυσικά την πολιτική τους ταυτότητα.

Ερωτάται ο κ. υπουργός Υγείας :

1. Αν προτίθεται να επανεξετάσει επιλογές σε θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, των οποίων ο διορισμός, με δική του ή όχι ευθύνη, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και πλήττει την αξιοπιστία της Πολιτείας στη συνείδηση των πολιτών.

2. Αν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές μπορούν να ανταποκριθούν στην εθνική στοχοθεσία για καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και διαρκή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

3. Ποιος είναι ο αντίλογος στην κριτική ότι, με τις επιλογές α) εδραιώνεται ένα σκληρό πελατειακό κράτος και στο Σύστημα Υγείας και β) συνειδητά ορίζονται ανεπαρκείς διοικήσεις για να προχωρήσει ταχύτερα η απαξίωση της δημόσιας περίθαλψης.

Επίσης παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών:

α) Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τις αιτιολογημένες εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

β) Τα βιογραφικά των επιλεγέντων υποψηφίων.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Σκιτζήδες

Ακόμα κι ένας άνθρωπος που δεν σκαμπάζει από νομικά μπορεί να καταλάβει πόσο σκιτζήδικο είναι το πόρισμα που κατέθεσε χθες η Ν.Δ. στην Εξεταστική Επιτροπή για τον Παπαγγελόπουλο.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις