Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Απάντηση - κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας σε Αγαπηδάκη, Δοξιάδη

Για τον νέο νόμο περί ασύλου και τα ασυνόδευτα ανήλικα - Στο υπόμνημα του Συνηγόρου του Πολίτη παρέπεμψε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι παρεμβάσεις της νέας εθνικής συντονίστριας για τα ασυνόδευτα ανήλικα Ειρήνης Αγαπηδάκη και του "εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών" Απόστολου Δοξιάδη στην εκπομπή της Όλγ. Τρέμη στην ΕΡΤ, όπου προσπάθησαν να διαψεύσουν την παρέμβαση του διευθυντή του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχετικά με τον διαχωρισμό των παιδιών άνω των 15 ετών, τα οποία αντιμετωπίζονται βάσει του νέου νόμου περί ασύλου ως ενήλικοι.

Στη σχετική ερώτηση, πρώτος πήρε το λόγο ο Απ. Δοξιάδης λέγοντας "Σίγουρα όχι", συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για "αυθαίρετα συμπεράσματα" του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και ότι είναι "ειδική υποπερίπτωση του νόμου άνω των 15, π.χ. όσα έχουν εγκληματήσει στην Ελλάδα δεν έχουν τα προνόμια του ανηλίκου στη διαδικασία του ασύλου", παραπέμποντας σε ανάρτηση στο Facebook Έλληνα καθηγητή της Οξφόρδης. Η Ειρ. Αγαπηδάκη διευκρίνισε: "όχι απλώς να έχουν εγκληματήσει σοβαρά αλλά να αποτελούν εθνικό κίνδυνο". Ο νόμος "δεν περιστέλλει τα δικαιώματα των παιδιών που είναι άνω των 15 ετών, αυτό που κάνει είναι να επιταχύνει τη διαδικασία και με βάση την ταχύρρυθμη διαδικασία πηγαίνουν μόνο τα παιδιά για τα οποία συντρέχουν τρεις λόγοι: προέρχονται από ασφαλή χώρα, έχουν κάνει μεταγενέστερη αίτηση με ελλιπή στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρούνται επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, δεν περιστέλλονται τα δικαιώματα των παιδιών, η διαδικασία κάνει μια σύντμηση στις προθεσμίες", επισήμανε.

Ο Απ. Δοξιάδης κατέληξε ότι η πρώτη πρόταση που θα κάνουν με την κ. Αγαπηδάκη είναι "αλλαγή της νομοθεσίας όπου θίγει τα ασυνόδευτα ανήλικα".

Γαβρ. Σακελλαρίδης: Ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Απαντώντας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού χθες ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε: "Πρώτον, τίθεται το επιχείρημα ότι δεν καταργείται η ευαλωτότητα για τα ασυνόδευτα 15-18 ετών από τον νόμο. Σε ό,τι αφορά την ένταξη των ανηλίκων στην ταχύρρυθμη διαδικασία, και αν αυτό συνιστά de facto περιορισμό της ευαλωτότητας, την απάντηση δίνει το ακριβές απόσπασμα από το υπόμνημα του Συνήγορου του Πολίτη κ. Ποττάκη προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον νόμο αυτό, όπως παρατίθεται στο τέλος της δημοσίευσης. Στην κριτική που μου ασκήθηκε στην εκπομπή χθες ότι ‘δεν είμαι νομικός’, φαντάζομαι ότι δεν χωράει και ο κ. Ποττάκης.

Δεύτερον, έστω ότι τυπικά θεωρούνται ακόμη ευάλωτα τα ασυνόδευτα 15-18 ετών. Αυτό συνιστά ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφού εντάσσονται στην ταχύρρυθμη διαδικασία άνθρωποι που θεωρούνται τυπικά ευάλωτοι από την πολιτεία! Πραγματικά, ενδιαφέρον επιχείρημα σε περίπτωση προσφυγής.

Τρίτον, η κυβέρνηση εισήγαγε στην τελική μορφή του νόμου μια εκδοχή όπου διακρίνει τους ανηλίκους άνω και κάτω των 15 ετών, εντάσσοντας μόνο τους πρώτους στις ταχύρρυθμες διαδικασίες (ενώ στην αρχική εκδοχή αφορούσε όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα). Έτσι, στην πραγματικότητα, αφενός παραδέχεται ότι πράγματι τα παιδιά δεν μπορούν να ενταχθούν στις ταχύρρυθμες, αφετέρου εξισώνει τους ανηλίκους άνω των 15 ετών με ενήλικους - σε πλήρη παραβίαση όλων των διεθνών προτύπων και συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τέλος, η Διεθνής Αμνηστία, ως η μεγαλύτερη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, είναι γνωστό ότι διερευνά διεξοδικά κάθε θέση της με βάση τα διεθνή πρότυπα και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση αυτό, είναι εδώ για να συμβάλει σε όλες τις αρμόδιες διαδικασίες για την υιοθέτηση πολιτικών που θα είναι συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα".

Τέλος, παρέθεσε το σχετικό απόσπασμα από το υπόμνημα του Συνηγόρου του Πολίτη: "Με την παρούσα ρύθμιση παραβλέπεται η ευαλωτότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων, που επιβάλλει τη θέσπιση ειδικής προστασίας και διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως παγίως αναγνωρίζεται στα διεθνή κείμενα, στη νομολογία του ΕΔΔΑ και στο ενωσιακό δίκαιο. Κατά κανόνα, οι ταχύρρυθμες διαδικασίες δεν παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη συμμόρφωση των κρατών - μελών με τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα, ιδίως με τα άρθ. 3 και 22 της ΔΣΔΠ, όπως κυρώθηκε με τον νόμο 2101/92, σύμφωνα με τα οποία το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε το παιδί που ζητεί το καθεστώς του πρόσφυγα να λαμβάνει την κατάλληλη προστασία και βοήθεια για την άσκηση των δικαιωμάτων του. Σύμφωνα με τον ‘Πρακτικό οδηγό για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, «οι έννοιες των συνοριακών και των ταχύρρυθμων διαδικασιών δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του παιδιού. Σε αμφότερες τις διαδικασίες, οι δυνατότητες για επαρκή ενημέρωση και παροχή συμβουλών και ο χρόνος για την προετοιμασία της υπόθεσης του παιδιού είναι πιο περιορισμένες. Πολλά παιδιά υποχρεούνται να προσκομίζουν ψευδή έγγραφα ή να καταστρέφουν τα έγγραφά τους επειδή φοβούνται αρνητικές συνέπειες ή αναγκάζονται να το κάνουν από διακινητές ή άλλους ενήλικες. Εάν δεν ερμηνευθούν σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, τα προηγούμενα αυτά κριτήρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευάλωτα, ασυνόδευτα ή χωρισμένα παιδιά να διοχετεύονται σε διαδικασίες όπου το δικαίωμά τους σε ενημέρωση, συμβουλές και χρόνο για να προετοιμάσουν την υπόθεσή τους περιορίζεται, ενδεχομένως προκαλώντας κινδύνους προστασίας".

Θ. Φωτίου: Ανίκανο το επιτελικό κράτος να διαχειριστεί τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

"Αντί να αποσύρουν το επαίσχυντα άρθρα, απέσυραν την αρμόδια υφυπουργό κ. Μιχαηλίδου και τα ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης προσωπικώς, ιδρύοντας Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Με κατάπληξη είδαμε την επικεφαλής της Εθνικής Αρχής να εμφανίζεται στην κρατική τηλεόραση χωρίς να έχει τίποτε να πει για τον επαίσχυντο νόμο, χωρίς να δίνει αξιόπιστα στοιχεία για τις δομές και τον πραγματικό αριθμό παιδιών που πρέπει να μεταφερθούν, χωρίς να μπορεί να ανακοινώσει τίποτε καινούργιο πλην του ότι ο εθελοντισμός θα αναλάβει όσα το ανίκανο επιτελικό κράτος το οποίο συντονίζουν δεν μπόρεσε να κάνει πέντε μήνες τώρα", σημείωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου μιλώντας χθες στο ρ/σ Στο Κόκκινο.

Ζήτησε επίσης την κατάργηση του άρθρου 83 παρ. 10 και το άρθρο 75 παρ. 7 και κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τον νόμο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων που περιμένει εδώ και πέντε μήνες την εφαρμογή του και να επανιδρύσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πριν είναι πολύ αργά.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Προτεραιότητες...

Πού να το φαντάζονταν όσοι έκαναν ολονύχτιες διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής για το ταμείο ανάκαμψης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που σ’ αυτές τις συναντήσεις δεν είχε εμφανιστεί... - σκόπευε να κατευθύνει κάποια εκατομμύρια αυτού του ταμείου στη χρηματοδότηση ιδιωτών...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις