Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Hi tech" εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

Με οπτικοακουστικά μέσα χωρίς εξεταστή και εκπαιδευτή - Αυστηρότερο πλαίσιο εξέτασης και τσουχτερά πρόστιμα στις περιπτώσεις λαδώματος

Αυστηρότερες διαδικασίες εξέτασης για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και τσουχτερά πρόστιμα σε εξεταστές και εκπαιδευτές για παραβάσεις, όπως η δωροδοκία, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή εισάγοντας καινοτομίες στη διαδικασία εξέτασης για τη χορήγηση διπλώματος, ενώ θεσμοθετεί για πρώτη φορά την οδήγηση στα 17 με συνοδεία και αυστηρές προϋποθέσεις. Στο τμήμα της θεωρητικής εξέτασης η διαδικασία παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο το τμήμα της πρακτικής δοκιμασίας για τον έλεγχο των δεξιοτήτων οδήγησης του υποψήφιου οδηγού χωρίζεται σε δύο στάδια, τα οποία μπορεί να διεξάγονται και την ίδια μέρα.

Δεξιότητες και "ειδικές δοκιμασίες"

Στο πρώτο στάδιο εξετάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) των υποψηφίων οδηγών στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας και, εφόσον ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό, εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο στις απαιτούμενες "ειδικές δοκιμασίες". Παραδείγματα τέτοιων δοκιμασιών, όπως περιλαμβάνονται στο ν/σ, συνιστούν η επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων, η κίνηση με αποφυγή εμποδίου, η οπισθοπορεία με στροφή, η πέδηση έκτακτης ανάγκης, κ.ά.

Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών της οικείας ή όμορης περιφερειακής ενότητας, ενώ, σε περίπτωση αποτυχίας του εξεταζόμενου στο δεύτερο αυτό στάδιο των ειδικών δοκιμασιών, ο υποψήφιος επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο.

Σημειωτέον ότι οι ειδικές δοκιμασίες υλοποιούνται χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή μέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος και μπορεί να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης διεξαγωγής του αποτελέσματος.

Επιπλέον, για την ενδυνάμωση του αδιάβλητου χαρακτήρα της διαδικασίας, ο εξεταστής επιλέγεται κάθε φορά με κλήρωση από μια δεξαμενή εξεταστών, εκ των οποίων κάθε τετράμηνο μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης ορίζονται οι μισοί ως τακτικοί και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί με σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των εξεταστών που συμμετέχουν στη διαδικασία δοκιμασίας.

Η άδεια οδηγήσης χορηγείται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από τη μέρα ολοκλήρωσης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Πρόστιμο έως 6.000 ευρώ

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται ακόμη η επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων και χρηματικών προστίμων για παραβάσεις κατά τη διαδικασία της εξέτασης που αφορούν τόσο υποψήφιους οδηγούς, όσο και επιτηρητές, εκπαιδευτές, σχολές οδηγών, εξεταστές.

Οι παραβάσεις αυτές, ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας, χωρίζονται σε "πολύ σοβαρή", "σοβαρή" και "ελαφρά σοβαρή", με βάση τα εξής κριτήρια:

* Την αλλοίωση δεδομένων της εξέτασης και κυρίως του αποτελέσματος των εξετάσεων των υποψηφίων.

* Τη δημιουργία εμποδίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης.

* Την παρέμβαση οποιασδήποτε μορφής στη διενέργεια των εξετάσεων,

* Τη δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου.

* Την παραποίηση των παραστατικών και των εγγράφων που σχετίζονται με τις εξετάσεις.

* Τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε παθητική ή ενεργητική δωροδοκία.

Ανάλογα με την κατάταξη κάθε παράβασης, επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, όπως για παράδειγμα απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων από 2 έως 6 χρόνια για τον εξεταστή, αφαίρεση της άδειας από 2 έως 6 χρόνια για τις σχολές οδηγών και τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιμασία από 1 έως 3 έτη για τον υποψήφιο οδηγό.

Τσουχτερά επίσης είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται ανάλογα με το είδος της παράβασης, τα οποία μπορεί να κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ για τον υποψήφιο οδηγό και από 2.000 έως 6000 ευρώ για εξεταστές και σχολές οδηγών.

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων

Στο ίδιο πλαίσιο, για την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών εξέτασης, καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας της θεωρητικής εξέτασης, της εκπαίδευσης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, καθώς και αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εξεταστών.

Στο επίκεντρο αυτού του συστήματος τίθεται ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στο υπ. Μεταφορών και στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, που καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (κάμερα με μικρόφωνο).

Το καταγεγραμμένο υλικό προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του εκπαιδευτή του υποψηφίου οδηγού και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα την ίδια μέρα εξέτασης. Το πληροφοριακό σύστημα αξιοποιείται από ειδικούς αξιολογητές του υπουργείου Μεταφορών, καθώς και από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ), ενώ μέσω αυτού οι εξεταζόμενοι δύναται να προβαίνουν ηλεκτρονικά σε καταγγελίες για τη διαδικασία εκπαίδευσης ή εξέτασης.

Οδήγηση από τα 17 μόνο με συνοδό

Το ν/σ καθιερώνει ακόμη για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης (κατηγορίας Β), που περιλαμβάνει, εκτός της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, και αυστηρές προϋποθέσεις για τον συνοδό, όπως να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, να είναι κάτοχος τουλάχιστον 5 χρόνια του διπλώματος οδήγησης και να μην έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση των 18 ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο σχετικό σύστημα ελέγχου των οδηγών (ΣΕΣΟ).

Αξίζει να επισημάνουμε, τέλος, ότι το ν/σ καθορίζει την αύξηση σε 15 ευρώ (από 10 ευρώ που είναι σήμερα) των εξέταστρων για τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία, ενώ προσδιορίζει μηνιαία αποζημίωση 240 ευρώ για την εκτέλεση του έργου των υπαλλήλων - εξεταστών. Επιπλέον προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ποσού ύψους 30 ευρώ για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής του αυτοκινήτου.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Με ΜΑΤ και ΜΜΕ στήνουν κλειστά κέντρα

Αυτό που συμβαίνει από προχθές τη νύχτα στη Χίο και τη Λέσβο, δεν θα το είχαμε πάρει καν είδηση αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί τα ΜΜΕ, που υπό κανονικές συνθήκες ψοφάνε για αναταραχές, φασαρίες και επεισόδια, έχουν βαλθεί, συντονισμένα, να υποβαθμίσουν τα γεγονότα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις