Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αυστηρότερες και αδιάβλητες οι εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Τι αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών - Ρηξικέλευθο σύστημα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και βιντεοκάμερας - Μηχανισμός εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών

Νέο ρηξικέλευθο σύστημα για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και βιντεοκάμερας κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών θεσμοθετεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου, με τον τίτλο "Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων", αλλάζει τη μέχρι σήμερα διαδικασία έκδοσης διπλώματος καθιερώνοντας αυστηρότερες προδιαγραφές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών.

Δύο στάδια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων παραμένει ως έχει και μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός. Η δοκιμασία αυτή διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία μπορεί να διεξάγονται και την ίδια μέρα. Στο πρώτο στάδιο εξετάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) των υποψηφίων οδηγών στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας και εφόσον ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό, εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες. Οι τελευταίες διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών της οικείας ή όμορης περιφερειακής ενότητας, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας του εξεταζόμενου στο δεύτερο αυτό στάδιο των ειδικών δοκιμασιών, ο υποψήφιος επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο.

Οι ειδικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή μέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος και μπορεί να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης διεξαγωγής του αποτελέσματος. Παραδείγματα ειδικών δοκιμασιών, όπως περιλαμβάνονται στο ν/σ, είναι η επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων, κίνηση με αποφυγή εμποδίου, οπισθοπορεία με στροφή κ.ά.

Σημειωτέον, το νέο σύστημα καθιερώνει την απουσία εκπαιδευτή και στα δύο στάδια εξέτασης, ενώ μόνο για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νόμου ο τελευταίος μπορεί να βρίσκεται μαζί με τον εξεταστή κατά το πρώτο στάδιο εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι δεν προέρχεται απο την ίδια σχολή από την οποία έλαβε τα μαθήματα ο υποψήφιος οδηγός. Επιπλέον, ο εξεταστής επιλέγεται κάθε φορά με κλήρωση απο μια δεξαμενή εξεταστών, εκ των οποίων κάθε τετράμηνο μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης ορίζονται οι μισοί ως τακτικοί και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί με σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των εξεταστών που συμμετέχουν στη διαδικασία δοκιμασίας.

Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων οι εξετάσεις

Καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα είναι η διαδικασία καταγραφής με ηλεκτρονικά μέσα τόσο της θεωρητικής εξέτασης όσο και της δοκιμασίας προσόντων, καθώς αυτές προβλέπεται να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο με την καταγραφή τους από οπτικοακουστικά μέσα. Για τον λόγο αυτό, μέσα σε κάθε εκπαιδευτικό όχημα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών.

Το καταγεγραμμένο υλικό, σύμφωνα με το κείμενο του ν/σ, προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέμβαση, και με ευθύνη του εκπαιδευτή του υποψηφίου οδηγού και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα την ίδια μέρα εξέτασης. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου ως ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, εκπαίδευσης και εξέτασης, στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται όλες οι διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών. Μέσω του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος ο υποψήφιος οδηγός ως εκπαιδευόμενος και ως εξεταζόμενος μπορεί να προβεί σε καταγγελία σχετικά με:

α) Την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις σχολές οδηγών και τα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών έως και δύο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της εκπαίδευσης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.

β) Την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές μέσα σε προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης. Οι καταγγελίες αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου και είναι προσβάσιμες μόνο από τις αρχές εποπτείας και αξιολόγησης.

Σημειωτέον, με βάση το ως άνω ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, καθιερώνεται ένας μηχανισμός εποπτείας και αξιολόγησης εκπαιδευτών / εξεταστών, ο οποίος περιλαμβάνει: α) τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων και την αξιοποίηση των αξιολογήσεων και καταγγελιών από τους επιθεωρητές - ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (ΣΕΕΜΕ), β) την αξιολόγηση του καταγεγραμμένου υλικού από τους ειδικούς αξιολογητές του υπ. Μεταφορών, γ) τον καθορισμό των επιτόπιων ελέγχων, του καταγεγραμμένου υλικού που αξιολογείται, και την τελική αξιολόγηση των εμπλεκομένων όπως προκύπτει και από το πληροφοριακό σύστημα.

Συνοδευόμενη οδήγηση από τα 17

Το ν/σ καθιερώνει ακόμη για τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης (κατηγορίας Β), που περιλαμβάνει, εκτός της αυτονόητης θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, και αυστηρές προϋποθέσεις για τον συνοδό, όπως να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, να είναι κάτοχος τουλάχιστον 5 χρόνια του διπλώματος οδήγησης και να μην έχει καταλογιστεί σε βάρος του κανένας βαθμός ποινής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση των 18 ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο σχετικό σύστημα ελέγχου των οδηγών (ΣΕΣΟ)

Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, ότι το ν/σ καθορίζει την αύξηση σε 15 ευρώ (από 10 ευρώ που είναι σήμερα) των εξέταστρων για τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία, ενώ προσδιορίζει μηνιαία αποζημίωση 240 ευρώ για την εκτέλεση του έργου των υπαλλήλων-εξεταστών. Επιπλέον, προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ποσού ύψους 30 ευρώ για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής του αυτοκινήτου.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Με ΜΑΤ και ΜΜΕ στήνουν κλειστά κέντρα

Αυτό που συμβαίνει από προχθές τη νύχτα στη Χίο και τη Λέσβο, δεν θα το είχαμε πάρει καν είδηση αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί τα ΜΜΕ, που υπό κανονικές συνθήκες ψοφάνε για αναταραχές, φασαρίες και επεισόδια, έχουν βαλθεί, συντονισμένα, να υποβαθμίσουν τα γεγονότα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις