Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Προγραμματισμός των προσλήψεων στο Δημόσιο και ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο - Ενισχύεται το Ανώτατο Συμβούλιο σε προσωπικό με τη μορφή αποσπάσεων για την ενίσχυση της αποστολής του

Το νομοσχέδιο για τον πολυετή προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Το επίμαχο νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει τις πρώτες θεσμικές αλλαγές για τη δημόσια διοίκηση στη μεταμνημονιακή εποχή, είχε παρουσίασει στα μέσα Δεκεμβρίου η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης εισήχθη πλέον στη Βουλή.

Μία από τις πρώτες βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι ο διττός χαρακτήρας του προγραμματισμού των προσλήψεων όχι μόνο σε ετήσια βάση για την πρόσληψη του τακτικού και εποχικού προσωπικού, αλλά και με μακροπρόθεσμο τετραετή προσανατολισμό των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Μάλιστα, η διαδικασία προγραμματισμού καθορίζεται αυστηρώς χρονικά μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οπότε τα υπουργεία πρέπει να αποστέλλουν στο ΥΔΑΝ επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων κ.λπ.

Το ΥΔΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Αντίστοιχα, μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, θα πρέπει να καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα.

Κατόπιν της κατάθεσης των αιτημάτων, το ΥΔΑΝ θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Ενίσχυση του προσωπικού του ΑΣΕΠ

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ΑΣΕΠ προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στον ρόλο του.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται αφορούν την κατάρτιση των προκηρύξεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η λυσιτελής και ταχεία ολοκλήρωσή τους. Ειδικότερα, προβλέπονται:

α) Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη, όπερ σημαίνει πως το ΑΣΕΠ δύναται να εισηγηθεί την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μια ενιαία κατά κλάδους / ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Για παράδειγμα, αντί να καταρτιστούν δέκα διαφορετικές προκηρύξεις για μηχανικούς του Δημοσίου, το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει μία προκήρυξη, που να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις των επιμέρους αιτημάτων.

β) Δυνατότητας προκήρυξης περισσοτέρων του ενός (που ισχύει σήμερα) γραπτών πανελλαδικών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους.

γ) Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου.

Τέλος, θεσμοθετείται το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση με τα προσόντα του για να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη, η αίτηση αυτή θα έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Ακολούθως, και προτού αναρτηθούν οι προσωρινές πίνακες, εντός 10 ημερών καλούνται οι επιλεγέντες κατά σειρά προτεραιότητας με τον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και επιπλέον 50%. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς και αναπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειρά από το επιπλέον 50% των υπαλλήλων που έχουν κληθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η ενίσχυση του προσωπικού του ΑΣΕΠ, καθώς, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται στο Ανώτατο Συμβούλιο η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της κεντρικής διοίκησης. Μάλιστα, στο πλαίσιο των νέων προσθηκών μετά τη διαβούλευση, το ν/σ προβλέπει για τα έτη 2019 και 2020 την αύξηση του ανώτατου ορίου του αριθμού των ωρών υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Γραμματείας του ΑΣΕΠ και το ειδικευόμενο επιστημονικό προσωπικό του.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

«Κατώτεροι των περιστάσεων»; Μην είμαστε αθώοι

Ίσως έχει έρθει η ώρα να επανεξετάσει η Αριστερά μας τη ρητορική του τύπου «η Ευρώπη κατώτερη των περιστάσεων». Είναι απίθανο, μετά από τόσο καυγά, η Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται τις περιστάσεις.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο