Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μαύρη ανάπτυξη χωρίς κανόνες και όρια

Η τρόικα εσωτερικού νομοθετεί - Αίρεται η απαγόρευση για την εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην Αττική, κι άλλα δώρα στον Λάτση

Την επιχειρηματική ασυδοσία θεσμοθετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, καθώς υλοποιούνται αιτήματα του ΣΕΒ και άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία είχαν τεθεί στα μνημονιακά χρόνια, αλλά "παράπεσαν" από την τρόικα.

Ταυτόχρονα με νέες διατάξεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δεν υπήρχαν στο σχέδιο το οποίο είχε δοθεί για διαβούλευση, επανέρχονται ρυθμίσεις - αιτήματα των ιδίων συμφερόντων που απορρυθμίζουν τους κανόνες χωρικού σχεδιασμού, ενώ φέρνουν κι άλλα δώρα στον όμιλο Λάτση για την περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Έτσι με τα άρθρα 207 και 208 καταργούνται βασικές διατάξεις του Νόμου 4447/2016 (χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη), οι οποίες είχαν εισαχθεί ως ασφαλιστικές δικλίδες στην απορρύθμιση που είχε προηγηθεί. Ειδικότερα η διαδικασία της προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για χωροθέτηση και ανάπτυξη μικρομεσαίων επενδυτικών σχεδίων ή δραστηριοτήτων, π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, με εξέταση υπό μορφή διαβούλευσης του εκάστοτε σχεδίου από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), γίνεται τώρα προαιρετική για τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή το Δημόσιο. Διαφορετικά θα καταθέτει απευθείας την αίτηση οριστικής έγκρισης.

Ανατρέπεται το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και παρουσιάστηκε τον Απρίλιο με σκοπό να ξεκινήσει το φθινόπωρο για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο των 320 και πλέον δήμων της επικράτειας με χρηματοδότηση 200 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να αποκτήσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης κ.λπ.

Τώρα τα εν λόγω σχέδια, τα παλαιά δηλαδή γενικά πολεοδομικά, αντί να εκπονούνται σε επίπεδο δήμων, η κατάρτισή τους κατακερματίζεται ανά πολεοδομική ενότητα (μίας ή περισσότερες) "με προτεραιότητα τις περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονες αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις". Πριν καν ξεκινήσει η εκπόνησή τους σε επίπεδο δήμων, η αιτιολογική έκθεση προεξοφλεί τον κίνδυνο "σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και έγκρισή τους".

Φωτογραφική διάταξη -άρθρο 206- χαρίζει παρεκκλίσεις σε κτήρια, κτηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται ως κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης στην ισχύουσα νομοθεσία. Σαν να λέμε τους έξι ουρανοξύστες και τα άλλα ψηλά κτήρια έως 50 μέτρα στο Ελληνικό. Οι παρεκκλίσεις θα δίδονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού αν βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Με το άρθρο 205 το ΥΠΕΝ διώχνει από πάνω του την αρμοδιότητα εποπτείας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Δραστηριοτήτων "Αντώνης Τρίτσης". Η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην Περιφέρεια Αττικής με επταμελές συμβούλιο διοίκησης του φορέα.

Ενίσχυση του υδροκεφαλισμού της Αθήνας

Επανέρχονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες στην Αττική και την Αθήνα, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, και καταργούνται οι απαγορεύσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980. Εξομοιώνονται, στην ουσία καταργούνται, τα πολεοδομικά κριτήρια για τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων και έργων (κατηγορίες υψηλής, μεσαίας, χαμηλής όχλησης) με τις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α1 για έργα και δραστηριότητες που ενδεχομένως έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Α2 με σημαντικές επιπτώσεις όπου απαιτείται περιβαλλοντική αξιολόγηση και στη συνέχεια έγκριση όρων και περιορισμών.

Ειδικά για την Αττική, το άρθρο 11 του νομοσχεδίου - σκούπα έχει απαλειφθεί έναντι του αρχικού σχεδίου η κατηγορία Α1. Στη νέα του εκδοχή προβλέπει ότι "επιτρέπεται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, εφόσον τούτο προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορίες Α2 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 Ν. 3982/2011".

Με άλλη διάταξη (άρθρο 12 παράγραφος 17) πριμοδοτείται η εγκατάσταση μονάδων σε επιχειρηματικά πάρκα εντός Αττικής, αφού η παροχή κινήτρων για μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές που μέχρι τώρα απαγορευόταν για την Αττική τώρα καταργείται.

Η εξομοίωση των κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις κατηγορίες όχλησης αφορά όλη την επικράτεια και προφανώς δυναμιτίζει την ποιότητα ζωής μέσω ανταγωνιστικών χρήσεων, αφού, λόγου χάρη, θα επιτρέπεται η χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών σε απόσταση αναπνοής από περιοχές κατοικίας.

Αναλυτικότερα προβλέπεται (άρθρο 13, το οποίο έχει αναδιατυπωθεί έναντι του αρχικού) ότι η κατάργηση των κατηγοριών όχλησης (υψηλή, μέση και χαμηλή) για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία θα γίνει με την έκδοση Κοινής Απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Πλήθος άλλων διατάξεων ευνοούν την απορρύθμιση σε πολλά πεδία. Έτσι, για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης με πρόσχημα τους λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λάβουν έγκριση λειτουργίας και υπόκεινται σε απλό καθεστώς γνωστοποίησης για την έναρξη της δραστηριότητας, οι μεταποιητικές δραστηριότητες μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους, ακόμη και αν στο μεταξύ από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπονται αυτές οι δραστηριότητες.

Χαλαρώνουν περαιτέρω οι διαδικασίες για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας δραστηριότητας της επιχείρησης, αφού πλέον δεν θα απαιτείται κατάθεση πλήρους φακέλου, αλλά μόνον τεχνική έκθεση.

Ενεργοποιείται η πρόβλεψη του Νόμου 4014/2011 για αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών από ιδιώτες προκειμένου να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι αντί της ενίσχυσης των δημοσίων υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών. Πλέον οι πιστοποιημένοι αξιολογητές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω εταιρειών που θα εγγράφονται στο σχετικό μητρώο. Παραμένει βεβαίως το ερώτημα ποιος θα εισηγείται στον υπουργό να εγκρίνει ή να απορρίψει τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ένα άλλο μείζον θέμα που προκύπτει είναι ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προφανώς με ευκολία θα αναλάβουν και την αξιολόγηση των μελετών και τη... σύνταξη των σχεδίων Αποφάσεων Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Οι προθεσμίες για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α 2 γίνονται ασφυκτικές. Μειώνονται σε 30 εργάσιμες ημέρες από 45 και 35 σήμερα αντίστοιχα. Πάντως άλλο ένα χαρακτηριστικό της ποιότητας επεξεργασίας του νομοσχεδίου - σκούπα είναι ότι και στο μέρος Θ και στο τελευταίο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις αρμοδιότητας του ιδίου υπουργείου (ΥΠΕΝ).

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Διεθνής διασυρμός

Να λοιπόν που η περίφημη λίστα Πέτσα έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην πλατφόρμα του Συμβουλίου για την ελευθερία του Τύπου αναρτήθηκαν χθες όλα τα δεδομένα για το σκάνδαλο...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις