Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πάνε να βάλουν χέρι στα χρήματα της αποζημίωσης για την καθολική υπηρεσία των ΕΛ.ΤΑ.

Εισήγηση της ΕΕΤΤ στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εισηγείται στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την αναμόρφωση του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας ανοίγοντας την όρεξη των υπολοίπων ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών

Αναστάτωση έχει προκληθεί στους κόλπους των εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ., μετά την ενέργεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να αναρτήσει προς διαβούλευση κείμενο με τροποποιήσεις του περιεχομένου της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των όρων παροχής αυτής.

Το κείμενο αυτό συνιστά εισήγηση της ΕΕΤΤ προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να μειώσει, μεταξύ άλλων, την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας (Κ.Υ.) που λαμβάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η ΕΕΤΤ δεν δείχνει (προς το παρόν) να αμφισβητεί στην εισήγησή της το "συμβόλαιο" του Δημοσίου με τα ΕΛ.ΤΑ., το οποίο καθορίζει τα τελευταία ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2018.

Εντούτοις περιγράφει την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της Κ.Υ., επτά σχεδόν χρόνια μετά το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς, προκειμένου οι υπηρεσίες που εμπίμπτουν σε αυτή να ανταποκρίνονται "στις ανάγκες των χρηστών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη των δυνάμεων της αγοράς".

Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ., σύμφωνα με την εισήγηση, εντάσσεται στην Κ.Υ. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ του υπ. Μεταφορών και της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 4053/2012. Τα ΕΛ.ΤΑ. εκτιμούν το κόστος που προκαλούν οι υποχρεώσεις της Κ.Υ. από 49,6 έως 58,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2013 και μετά. Ωστόσο η ΕΕΤΤ με διαδοχικές αποφάσεις της επαλήθευσε το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας μεταξύ 37,4 και 44,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για τα έτη 2013 - 2017.

45 εκατ. ευρώ για τα 2013,2014,2015

Αντίθετα τον Απρίλιο του 2017 ο τότε υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππάς είχε περάσει νομοθετική διάταξη που όριζε το ποσό αποζημίωσης στα 45 εκατ. ευρώ για τα έτη 2013, 2014, 2015, καθορίζοντας δηλαδή το ανώτατο όριο αποζημίωσης για τα τρία παραπάνω χρόνια τα 15 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Με την επισήμανση ότι το ανώτατο ποσό των 15 εκατ. καταβάλλεται εφόσον το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας υπερβαίνει το 1% των εσόδων των ΕΛ.ΤΑ. από την παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, τότε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής είχε δώσει λύση σε μια χρονίζουσα εκκρεμότητα για τους ταχυδρομικούς, αν και οι τελευταίοι διεκδικούσαν πολλά περισσότερα (50 εκατ. ευρώ) ως αποζημίωση.

Επίσης το ετήσιο έσοδο των ΕΛ.ΤΑ. από την παροχή της καθολικής υπηρεσίας κατά το 2018 είναι μειωμένο κατά 34,5%, ή αλλιώς κατά 97,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το ετήσιο έσοδο έτους 2013.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, διαπιστώνεται ανάγκη για επανεξέταση της ισχύουσας ρύθμισης «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία” (Y.A. με αριθμ. οικ. 7728/190), δεδομένου ότι η εν λόγω ρύθμιση επηρεάζει αποφασιστικά:

* Τη βιώσιμη παροχή της Κ.Υ.,

* την ανάπτυξη ενός υγιούς και ισόρροπου ανταγωνισμού, προς όφελος των χρηστών (ιδιωτών και επιχειρήσεων) και

* Τη δημιουργία ενός σταθερού καθεστώτος εξασφάλισης της χρηματοδότησης της Κ.Υ. που θα παρέχει κανονιστική ασφάλεια στις δραστηριότητες των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η ΕΕΤΤ, μάλιστα, ανέθεσε το έργο της «Μελέτης για την αναμόρφωση του περιεχόμενου της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και των όρων παροχής αυτής» σε ανάδοχο, ενώ παράλληλα εκπόνησε μελέτη συγκριτικής αναφοράς (benchmarking) ως προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τις μελέτες αυτές, κατέληξε σε προτεινόμενες τροποποιήσεις για την αναμόρφωση του περιεχόμενου της Κ.Υ. με στόχο:

- Τη μείωση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της αντίστοιχης αποζημίωσης του ΦΠΚΥ.

- Την ανάπτυξη ενός υγιούς και ισόρροπου ανταγωνισμού προς όφελος των χρηστών (ιδιωτών και επιχειρήσεων).

- Τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών.

- Την έγκριση ειδικών ρυθμίσεων για ευπαθείς ομάδες (τυφλοί).

 

Εργαζόμενοι ΕΛ.ΤΑ.: Δεν παραιτούμαστε των χρημάτων της αποζημείωσης

Οι μελέτες της ΕΕΤΤ δεν δείχνουν να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τη δυσχερή οικονομική θέση των ΕΛ.ΤΑ. και την έλλειψη ρευστότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2018, όταν σταμάτησαν να αποδίδουν τα χρήματα που λάμβαναν για την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ, συσσωρεύοντας μεγάλα χρέη προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Συνέπεια αυτού ήταν η ΔΕΗ να καταχωρίζει τους καταναλωτές, που είχαν επιλέξει μέσω των ΕΛ.ΤΑ. να εξοφλήσουν τον λογαριασμό, ως ληξιπρόθεσμους οφειλέτες με κίνδυνο να απολέσουν την έκπτωση τότε του 15%.

Το ίδιο είχε συμβεί με καθυστέρηση απόδοσης των χρημάτων των λογαριασμών προς τη ΔΕΗ και το 2017. Και στις δυο περιπτώσεις η λύση δόθηκε με πολιτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να λάβουν τα ΕΛ.ΤΑ. ποσό των αποζημιώσεων της καθολικής υπηρεσίας και άλλων οφειλών του Δημοσίου (π.χ. υπουργεία) προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Πάντως από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια και να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους στην αποζημίωση της Κ.Υ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών στις αρχές Δεκεμβρίου, παρουσία και του νέου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Γιώργου Κωνσταντόπουλου, αναδείχθηκε «η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας» ως «το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα και η οποία έχει προκληθεί κυρίως λόγω των συσσωρευμένων οφειλών του Δημοσίου και της ασυνέπειας του κράτους στην καταβολή του κόστους των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΣΤ που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση.

Οι εργαζόμενοι στον ανακοίνωσή τους υπολογίζουν στα 203 εκατ. ευρώ τις οφειλές του κράτους, συμπεριλαμβανομένου και του 2019, για το κόστος των Κ.Υ. και στα 30 εκατ. ευρώ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

«Είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να κλείσει και από το οποίο δεν πρόκειται ούτε δικαιούμαστε να παραιτηθούμε, γιατί δεν πρόκειται για χρήματα που μας τα χαρίζουν, αλλά για οφειλές που προέρχονται από παραγωγική εργασία μας» καταλήγουν.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Με ΜΑΤ και ΜΜΕ στήνουν κλειστά κέντρα

Αυτό που συμβαίνει από προχθές τη νύχτα στη Χίο και τη Λέσβο, δεν θα το είχαμε πάρει καν είδηση αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί τα ΜΜΕ, που υπό κανονικές συνθήκες ψοφάνε για αναταραχές, φασαρίες και επεισόδια, έχουν βαλθεί, συντονισμένα, να υποβαθμίσουν τα γεγονότα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις