Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΕΣΠΑ: 3 + 1 νέες δράσεις επιχειρηματικότητας προ των πυλών

Τα τρία από αυτά τα προγράμματα αφορούν τον δεύτερο κύκλο των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ο πρώτος κύκλος των οποίων ενεργοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. Το πέμπτο πρόγραμμα (Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση) αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποια μέτρα λαμβάνονται για την υποστήριξη των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων

Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω «συγκέντρωσης / τροποποίησης» υφιστάμενων εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το fast track to innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους τομείς (bottom-up approach)

Οργανισμός Enterprise Greece: Πρόγραμμα και σχέδιο για τις εξαγωγές

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του για το 2017 ο Οργανισμός έχει απευθύνει πρόσκληση στα επιμελητήρια της χώρας για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων, για την επιμόρφωση στελεχών των ΜμΕ και ήδη έχουν προγραμματιστεί αρκετές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες».


Ραδιόφωνο