Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ιούδας και καπιταλισμός

Για τους Δυτικούς θεολόγους ο ρόλος του προδότη, αναγκαίος ώστε να “πληρωθούν οι γραφές”, έχει ανατεθεί εξ αρχής από τον Χριστό στον Ιούδα. Αντίθετα στην ανατολική Εκκλησία, ποτισμένη με το ελληνικό πνεύμα, δεν τίθεται ζήτημα ανατεθειμένου ρόλου