Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επτασφράγιστο μυστικό η μελέτη για επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής

Fast track διαδικασίες από τη διοίκηση Πατούλη - Για μια «νέα πραξικοπηματική απόφαση» κάνει λόγο η περιβαλλοντική συλλογικότητα «Δυτικό Μέτωπο», επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά «μια νέα, τεράστια, δυσάρεστη εξέλιξη για όλους εμάς στη Δυτική Αθήνα - Αττική»

Την αγωνία των κατοίκων της Αττικής εν μέσω κρίσης εξάπλωσης του κορωνοϊού εκμεταλλεύεται η διοίκηση Πατούλη προκειμένου μέσω του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να προχωρήσει σε διαγωνισμό με συνοπτικότατες διαδικασίες αξίας 5,3 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Φυλή. Η εν λόγω απόφαση του ΕΔΣΝΑ έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους κατοίκους της Φυλής, της Πετρούπολης και των Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Η περιβαλλοντική συλλογικότητα «Δυτικό Μέτωπο» καταγγέλλει τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για «παράνομες και καταχρηστικές αποφάσεις» στη Φυλή και ζητάει την απόσυρσή τους.

Συγκεκριμένα, τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, απόντων των Χρήστου Παππού (δήμαρχος Φυλής) και Δημήτρη Μπουραϊμή (πρώην δήμαρχος Φυλής και νυν δημοτικός σύμβουλος), αποφάσισαν με κατεπείγουσες διαδικασίες να προχωρήσουν σε κλειστό διαγωνισμό για επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής. Η επέκταση θα αφορά την περιοχή της ρώτης φάσης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται σε καθεστώς αποκατάστασης.

Τι σχεδιάζουν για τον ΧΥΤΑ Φυλής

Τα έξι μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ ισχυρίζονται πως σκοπός της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η εξεύρεση «προσωρινής (ενδιάμεσης) λύσης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής» προκειμένου «να δοθεί χρόνος για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής συμπεριλαμβάνοντας και την τελική αποκατάσταση του χώρου». Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια ζωής  των νέων κυττάρων για απόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων θα είναι «τουλάχιστον διετής», «με ελάχιστη χωρητικότητα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 4.000.000 κυβικών μέτρων και με δυνατότητα προσαύξησης της χωρητικότητας για επιπλέον δύο έτη». «Οι πρώτοι χώροι θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν εξαντληθεί ο υφιστάμενος χώρος ταφής» αναφέρεται στην απόφαση.

Προς τι η βιασύνη;

Κι ενώ δεν φαίνεται στην απόφαση να στοιχειοθετούνται οι λόγοι για την επίσπευση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ισχυρίζονται ότι η ανάγκη για «κατεπείγουσα» λήψη της σχετικής απόφασης συνδυάζεται με την προγραμματισμένη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας την 16ης Μαρτίου. Οι αιτήσεις αναστολής προέρχονται από εργολαβικές εταιρείες που επιχειρούν να προσβάλουν τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που επιτρέπουν να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής.

Με κλειστές διαγωνιστικές διαδικασίες

Έτσι, ο διαγωνισμός έχει δρομολογηθεί να γίνει σε δύο φάσεις. Στη μεν πρώτη θα επιλεχθούν οι συμμετέχοντες χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή τους. Στη δε δεύτερη θα υποβληθούν οι προσφορές. Αξιοσημείωτο είναι ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού τα έξι μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ επικαλούνται σχετική διάταξη του Ν. 4412/2016 για να δικαιολογήσουν το «επείγον» της διενέργειας του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, που αφορά τις κλειστές διαγωνιστικές διαδικασίες, επιτρέπει τη σύντμηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 30 σε 15 ημέρες. Απομένει, δηλαδή, μόλις μια ημέρα, η 27η Μαρτίου, για την παραλαβή από τις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ των αιτήσεων συμμετοχής από τους εργολάβους. Η δε προθεσμία παραλαβής των προσφορών προσδιορίζεται για την 6η Απριλίου 2020.

Στο μεταξύ, τα μέλη της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ έχουν προχωρήσει στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης και έχουν ήδη δρομολογήσει τη «διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης». Έχουν, επίσης, ορίσει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης στο ποσό των 5.335.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. «Με την εκτέλεση του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί λεκάνη που θα καλύψει τις ανάγκες του ΕΔΣΝΑ για περίπου πέντε (5) μήνες» αναφέρεται στην ίδια απόφαση, στην οποία όμως επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα η αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.

«Πραξικοπηματική η απόφαση»

Για μια «νέα πραξικοπηματική απόφαση» κάνει λόγο η περιβαλλοντική συλλογικότητα «Δυτικό Μέτωπο», επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά «μια νέα τεράστια δυσάρεστη εξέλιξη για όλους εμάς στη Δυτική Αθήνα - Αττική». «Η μελέτη και οι όροι της πρόσκλησης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό για τους ‘κοινούς θνητούς’, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι ‘κουμάντο’ κάνουν τα εργολαβικά συμφέροντα που λυμαίνονται όλες τις δραστηριότητες στην εγκατάσταση της Φυλής» υπογραμμίζει το «Δυτικό Μέτωπο». «Αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να την κρύψει ούτε να την υποβαθμίσει η τεχνητή αξιοποίηση του φόβου για μια γενικευμένη περιβαλλοντική και υγειονομική κρίση» επισημαίνει το «Δυτικό Μέτωπο» για να καταλήξει: «Κάνουν, επίσης, μεγάλο λάθος αν πιστεύουν ότι τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού μπορούν να μας οδηγήσουν στην αυτοφίμωση ή να μας κάνουν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια».

Η αποκάλυψη της «Α» για τις μεθοδεύσεις Πατούλη

Η «Αυγή», με δημοσίευμα της 6ης Μαρτίου 2020 και τίτλο «Αποκαλύπτεται το σχέδιο του Γ. Πατούλη για τη fast track διαχείριση απορριμμάτων», είχε επισημάνει τις μεθοδεύσεις του περιφερειάρχη Αττικής. Συγκεκριμένα, είχαμε αποκαλύψει ότι ο ίδιος βιάζεται να προχωρήσει στη διαχείριση απορριμμάτων ακολουθώντας την πεπατημένη των αδιαφανών εργολαβιών.

Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 56 παρ. 4 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο αναφέρει ότι “για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν απειλείται άμεσα η δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον, ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων δύναται να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, με απόφαση του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος των ενδιαφερομένων εμπλεκομένων μερών”. Βέβαια, η διοίκηση Πατούλη φαίνεται να βιάστηκε, ακολουθώντας μια θεσμικά και νομικά μετέωρη διαδικασία, που σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί την επιλογή των κατεπειγουσών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Πειθαρχία ναι, δημοκρατία θα δούμε

Ακόμη μία φορά η Γερμανία εκμεταλλεύεται μια κρίση για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο έναντι των εταίρων της. Τώρα όμως οι αντιδράσεις είναι οξύτατες, η πειθαρχία κλονίζεται και η συνοχή της Ε.Ε. δεν φαίνεται τόσο χαλύβδινη. Όλο και λιγότεροι στενοχωριούνται γι’ αυτό.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις