Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μα ταχείς ρυθμούς "παίρνει τα πάνω της" η οικοδομή

Πάνω από 14.000 άδειες εκδόθηκαν το εξάμηνο στη χώρα - Μεγέθυνση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017

Εντυπωσιακή αύξηση, η οποία κυμαίνεται σε διψήφια ποσοστά, καταγράφει σταθερά εδώ και μήνες η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τάση η οποία συνεχίστηκε με ανάλογους ρυθμούς και κατά τον περασμένο Ιούνιο. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, καταγράφεται μια αύξηση κατά 15,7% όσον αφορά τον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικά δε τον Ιούνιο, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (δηλαδή τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας αθροιστικά) ανήλθε στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, σε 1.374 άδειες, που αντιστοιχούν σε 299,0 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.394,8 χιλιάδες κ.μ. όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,9% στην επιφάνεια και κατά 25,5% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, ανήλθαν στο σύνολο της χώρας κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 σε 1.362 άδειες, που αντιστοιχούν σε 290,6 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.342,1 χιλιάδες κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας έφτασαν κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της χώρας, τις 12 που αντιστοιχούν σε 8,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 52,7 χιλιάδες κ.μ. όγκου. Βέβαια, το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο είναι παραδοσιακά μικρό και για τον μήνα Ιούνιο 2018 ήταν 3,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 14.404 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.090,2 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 13.562,9 χιλιάδες κ.μ. όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, μεταξύ του Ιουλίου του 2017 και του Ιουνίου του 2018, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 5,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,6% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017. Το δε ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 4,7%.

Ειδικά όσον αφορά το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2018, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2017. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε (επίσης για το σύνολο της χώρας) αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 13,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2017.

Δείτε όλα τα σχόλια