Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

“Πράσινο φως” για την εξαγορά της Shazam από την Apple από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ

Το “πράσινο φως” στην εξαγορά της Shazam από την Apple έδωσε η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα - βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού περί συγκεντρώσεων - ότι η εξαγορά δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε σημαντικό τμήμα του.

“Μετά από λεπτομερή ανάλυση των χρηστών και των δεδομένων της Shazam, διαπιστώσαμε ότι η εξαγορά από την Apple δεν θα μείωνε τον ανταγωνισμό στην αγορά ψηφιακής μουσικής”, σημείωσε η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού, κυρία Margrethe Vestager. Η απόφαση έρχεται μετά από μια εις βάθος διερεύνηση της προτεινόμενης από την Apple εξαγοράς της Shazam, στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή ήθελε να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε να μειώσει τις επιλογές των χρηστών υπηρεσιών online μουσικής.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τον ανταγωνισμό επί ευρωπαϊκού εδάφους Η Επιτροπή κατέληξε, μέσα από την έρευνά της, στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή για την εξαγορά της Shazam από την Apple, αφορά δύο σημαντικούς και γνωστούς παίκτες στη βιομηχανία της ψηφιακής μουσικής, που δραστηριοποιούνται, ωστόσο, κυρίως σε συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Ειδικότερα, η Apple προσφέρει την υπηρεσία streaming μουσικής "Apple Music", η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών streaming μουσικής στην Ευρώπη. Η Shazam, από την πλευρά της, προσφέρει τη γνωστή εφαρμογή αναγνώρισης μουσικής για κινητές συσκευές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και σε όλο τον κόσμο. Στην προκαταρκτική της έρευνα η Επιτροπή έθεσε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον συνδυασμό της ισχυρής θέσης της Shazam στην αγορά στην αγορά εφαρμογών αναγνώρισης μουσικής και της θέσης της Apple στην αγορά υπηρεσιών ροής μουσικής.

Η Επιτροπή ανησυχούσε ότι, μετά από την εξαγορά της Shazam, η Apple θα αποκτούσε πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τους πελάτες των ανταγωνιστών της για την παροχή υπηρεσιών streaming μουσικής.

Μέσα από την έρευνά της, ωστόσο, διαπίστωσε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να αποκλείσει ανταγωνιστικούς παρόχους υπηρεσιών online μουσικής με πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες τους. Ειδικότερα, η πρόσβαση στα δεδομένα της Shazam δεν θα αυξήσει ουσιαστικά την ικανότητα της Apple να στοχεύει στους λάτρεις της μουσικής και οποιαδήποτε συμπεριφορά που αποσκοπεί στην αλλαγή των πελατών θα είχε απλώς αμελητέο αντίκτυπο.

Ως αποτέλεσμα, οι ανταγωνιστικοί πάροχοι υπηρεσιών ροής ψηφιακής μουσικής δεν θα αποκλειστούν από την αγορά. Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να αποκλείσει ανταγωνιστικούς παρόχους υπηρεσιών online streaming μουσικής, περιορίζοντας την πρόσβαση στην εφαρμογή Shazam.

Τον Φεβρουαρίο του 2018, η Επιτροπή δέχθηκε αίτημα της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας να αξιολογήσει την εξαγορά της Shazam από την Apple βάσει του κανονισμού της Ε.Ε. για τις συγκεντρώσεις. Η Επιτροπή έχει καθήκον να αξιολογεί τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ορισμένα όρια και να αποτρέπει τις συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα του.

 

Δείτε όλα τα σχόλια