Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αγροδιατροφή και τουρισμός σε ρόλο ατμομηχανής

Αξιολογούνται επενδυτικές προτάσεις ύψους 2,104 δισ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου. Στα ιδιαιτέρως θετικά αυτού του νόμου του 2016 είναι το γεγονός ότι εντάσσει, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει σήμερα η "Α", πολλές μικρές επιχειρήσεις στο "πλέγμα" των ενισχύσεών του. Και μάλιστα δεν πρόκειται κατά κύριο λόγο για ενισχύσεις δαπάνης μιας εταιρείας αλλά για δυνατότητα παροχής κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγών. Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν υποβληθεί 772 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,104 δισ. ευρώ, βάσει των τελευταίων επικαιροποιημένων στοιχείων του Ιουλίου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν περίπου 300 αξιολογητές - μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τις σχετικές εξεταστικές διαδικασίες και παρακολούθησαν τις συναφείς επιμορφωτικές δράσεις.

Ισορροπημένη κατανομή σε κλάδους

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, τα στατιστικά στοιχεία των προτάσεων που έχουν υποβληθεί αποτυπώνουν μια πολύ πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων, κατ’ αρχάς με κριτήριο τους τομείς της οικονομίας που αφορούν. Έτσι, την πρώτη θέση μοιράζονται οι κλάδοι της αγροδιατροφής και του τουρισμού με 244 επενδυτικά σχέδια και ποσοστό 31,6% έναντι 254 και ποσοστού 32,9%, ενώ έπεται η βιομηχανία με 205 προτάσεις και ποσοστό 26,6%, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες καλύπτονται από 69 σχέδια και ποσοστό 8,9%.

Κατανομές ανά Περιφέρεια

Όσον αφορά την κατανομή τους ανά Περιφέρεια, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 173 επενδυτικά σχέδια (ποσοστό 22,4%), συνολικού ύψους 434,539 εκατ. ευρώ, απέχοντας σημαντικά από την Αττική, η οποία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με 84 προτάσεις (10,9%), ύψους 182,713 εκατομμυρίων. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κρήτη με 76 επενδυτικά σχέδια (9,8%), ύψους 162,886 εκατομμυρίων, το Νότιο Αιγαίο με 73 (9,5%), προϋπολογισμού 303,856 εκατομμυρίων, και η Πελοπόννησος με 66 επενδυτικά σχέδια, ύψους 109,225 εκατομμυρίων

Ενθαρρυντική η παρουσία της μεταποίησης

Βάσει των όσων αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, ιδιαιτέρως ενθαρρυντική είναι η παρουσία της μεταποίησης, τόσο για αγροτικά προϊόντα (επεξεργασία και συντήρηση φρούτων, λαχανικών, ελαιόλαδου, επεξεργασία κρέατος, γαλακτοκομικών) όσο και για βιομηχανικά (φαρμάκου, χαρτιού, ξύλου, πλαστικών, δομικών υλικών). Επίσης, σημαντική παρουσία έχει και η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.

Πλειοψηφία οι μικρές επιχειρήσεις

Αρκετά ευρεία διασπορά παρατηρείται όμως και στο μέγεθος των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων, καθώς υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή τόσο μικρότερων εταιρειών όσο και προτάσεων μικρού σχετικά προϋπολογισμού. Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέχουν τα πρωτεία με κριτήριο τον αριθμό προτάσεων, με 309 και ποσοστό 40,0%, ακολουθούμενες από τις μικρές επιχειρήσεις, από τις οποίες προήλθαν 221 (28,6%) σχέδια, μετά οι μεσαίες με 154 και τέλος οι μεγάλες με 88 επενδυτικές προτάσεις.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τα σχέδια ύψους έως 500.000 ευρώ βρίσκονται στη δεύτερη θέση αριθμητικά, με 187 προτάσεις και ποσοστό 24,2%, καθώς υπολείπονται μόνο των σχεδίων ύψους από 1 εκατ. έως 3 εκατ. ευρώ, τα οποία άγγιξαν τα 250 καταλαμβάνοντας ποσοστό 32,4%.

Νέες επενδύσεις όσες και επεκτάσεις

Την ίδια στιγμή, ισορροπημένη είναι η εικόνα και ανάμεσα στις νέες επενδύσεις και τις επεκτάσεις παλαιών επιχειρήσεων. Έτσι, για την αποκλειστική δημιουργία νέας μονάδας υποβλήθηκαν 347 προτάσεις (44,9%), ενώ για την επέκταση δυναμικότητας κατατέθηκαν 318 σχέδια (41,2%). Αξιοσημείωτο είναι πως την τρίτη θέση καταλαμβάνει η θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής δραστηριότητας, με 127 (16,5%) υποβληθέντα σχέδια.

Φοροαπαλλαγές

Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των προτάσεων αφορά είτε τη φοροαπαλλαγή κατά 100% είτε την πλήρη επιχορήγηση, οι οποίες ήταν ωστόσο σχεδόν ισόποσα μοιρασμένες. Έτσι, τα σχέδια για πλήρη φοροαπαλλαγή αγγίζουν τα 342 (44,3%), ενώ αυτά για πλήρη χρηματοδότηση τα 338 (43,8%). Αντίθετα, σχετικά λίγοι από τους συμμετέχοντες επιλέγουν τα μικτά κίνητρα, με τις σχετικές προτάσεις να μην ξεπερνούν τις 41 (5,3%), ενώ ακόμη λιγότεροι την επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (10 σχέδια και ποσοστό 1,3%).

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, το υπουργείο σημειώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί αξιοπρεπείς αμοιβές σε σχέση με το παρελθόν για μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, καθώς ελήφθη υπ’ όψιν το σημαντικό έργο που καλούνται να βγάλουν εις πέρας. Για την υποστήριξη του έργου τους, βρίσκεται ήδη στη διάθεσή τους ο κατάλληλα σχεδιασμένος αναλυτικός Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με πλούσιο και κατατοπιστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως επίσης η τηλεφωνική και ηλεκτρονική στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (helpdesk), για όποια ζητήματα τυχόν προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Μειωμένες οι δαπάνες ανά θέση εργασίας

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως αν γίνει σύγκριση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο του 2011, οι δαπάνες ανά θέση εργασίας είναι κατά πολύ μικρότερες, καθώς φτάνουν τις 129.826 ευρώ όταν στον προηγούμενο ανέρχονταν στις 322.854 και έναντι 230.800 ευρώ του αντίστοιχου νόμου του 2004.

Δείτε όλα τα σχόλια