Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

83.508 περισσότερες θέσεις εργασίας το 2018

24,6% η αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2014 - 2018 - Σταθεροποίηση της ελαστικής απασχόλησης - Το 42% αμείβεται με αποδοχές από 500 έως 1.000 ευρώ μεικτά

Αύξηση των νέων θέσεων εργασίας κατά 4,5%, αύξηση των επιχειρήσεων κατά 4%, σταθεροποίηση της ελαστικής απασχόλησης στα - υψηλά - επίπεδα των προηγούμενων χρόνων, αλλά και πολύ χαμηλούς μισθούς για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων (1 στους 5 μέχρι 500 ευρώ) στον ιδιωτικό τομέα καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για το 2018. Το πλέον ελπιδοφόρο στοιχείο της καταγραφής αφορά τη συνολική αύξηση της απασχόλησης και των νέων θέσεων εργασίας κατά 376.766 και ποσοστό 24,6% σε σχέση με το 2014. Από αυτές, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Αναλυτικά, η μισθωτή απασχόληση εμφάνισε αύξηση το 2018 σε σύγκριση με το 2017 κατά 4,58%, καθώς φέτος δημιουργήθηκαν 83.508 νέες θέσεις εργασίας και από αυτές το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,6%, ενώ το 2017 ήταν 68,44%.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1,907 εκατ. έναντι 1,824 εκατ. το 2017, ενώ από το εύρος των αποδοχών διαπιστώνεται ότι το 22,13% του συνόλου (422.150 άτομα) εργάστηκαν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης το 2018, έναντι 22,65% πέρυσι.

Τι δείχνουν οι αποδοχές

Το 2018 καταγράφηκε αύξηση 9,37% στον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών έναντι του 2017, με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές για το 2018 να υπολογίζονται σε 1.071,9 ευρώ, αυξημένες κατά 47 ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Το 42,27% του συνόλου των μισθωτών με πλήρη απασχόληση λαμβάνει μισθούς 500 - 1.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 35,61% εντάσσεται στη μισθολογική κλίμακα από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3.000 ευρώ. Με μισθούς από 501 έως 600 ευρώ αμείβονται 216.150 άτομα (11,33%) και με μισθούς 1.001 - 1.200 ευρώ 200.508 άτομα (10,51%).

Πάντως, το 2018 (σε σχέση πάντα με το 2017) από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας, το 67% δημιουργήθηκε για μισθωτούς που εισπράττουν μισθούς έως 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ 9.580 νέες θέσεις δημιουργήθηκαν με μισθό 1.001- 1.200 ευρώ. Επίσης, 15.391 νέες θέσεις δημιουργήθηκαν με μισθό 501-600 ευρώ, 11.122 θέσεις με μισθό 601-700 ευρώ, 7.575 με μισθό 701-800 ευρώ, 8.130 νέες θέσεις με μισθό 801-900 ευρώ και 4.931 θέσεις με μισθό 901-1.000 ευρώ.

Η κατανομή των θέσεων εργασίας

Το 44% του συνόλου των εργαζόμενων απασχολείται σε μόλις 4.337 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 1,68% του συνόλου των επιχειρήσεων ανά την επικράτεια, ενώ ένας στους δύο εργαζόμενους απασχολούνται στην Αττική και μαζί με όσους εργάζονται στην Κεντρική Μακεδονία φτάνουμε στα 2/3 του συνόλου των εργαζόμενων.

Όσον αφορά τους κλάδους, στο λιανικό εμπόριο απασχολείται το 13,34% του συνόλου των εργαζόμενων, δηλαδή 261.555 μισθωτοί. Ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης, όπου απασχολείται το 10,8% των μισθωτών, δηλαδή 211.777 εργαζόμενοι. Στο χονδρικό εμπόριο απασχολούνται 198.550 άτομα, δηλαδή το 10,12% των εργαζόμενων ανά την επικράτεια. Έπονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων, όπου απασχολούνται 91.500 εργαζόμενοι (4,67%), της εκπαίδευσης με 89.289 απασχολούμενους (4,55%) και των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας με 69.186 εργαζόμενους (3,53%).

Αντίστοιχα, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου δραστηριοποιούνται 45.519 επιχειρήσεις (17,69%), στην εστίαση 32.307 επιχειρήσεις (12,56%), στο χονδρικό εμπόριο 25.449 επιχειρήσεις (9,89%) κ.ο.κ.

10.000 περισσότερες επιχειρήσεις

Τα στοιχεία της Εργάνης κατέγραψαν 10.077 νέες επιχειρήσεις το 2018, δηλαδή ετήσια αύξηση 4%. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς έφτασαν τις 257.313, ενώ με τα παραρτήματά τους ανέρχονται σε 303.696 (έναντι 291.876 το 2017). Το 88% απασχολούν 1-10 εργαζόμενους, ενώ το 72,8% απασχολεί έως 4 εργαζόμενους. Το 57,5% είναι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (36.026), οι Ανώνυμες (20.532) και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (13.714). Το 49,23% δραστηριοποιούνται στους κλάδους λιανικού εμπορίου, υπηρεσιών εστίασης, χονδρικού εμπορίου, δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας, νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων. Συνεχίζεται η δημιουργία νέων, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), με αποτέλεσμα, από 6.387 το 2017, να ανέρχονται πλέον σε 8.537 (αύξηση κατά 2.150 μέσα σε ένα έτος).

 

Δείτε όλα τα σχόλια