Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μείωση των ανέργων κατά 344.098 άτομα

Τι δείχνουν τα στοιχεία μεταξύ 2014 και 2018

Από το 26,1%, όπως διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το δ' τρίμηνο του 2014, το ποσοστό υποχώρησε στο 18,3% το γ' τρίμηνο του 2018. Σε πραγματικούς αριθμούς στην αγορά εργασίας βρίσκονται πλέον 344.098 περισσότερα άτομα σε σχέση με τριάμισι χρόνια πριν. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2014 οι άνεργοι έφταναν τα 1.245.854 άτομα και λίγο πριν φύγει το 2018 οι άνεργοι φτάνουν τα 871.756 άτομα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο νούμερο που αντιστοιχεί στη μείωση της ανεργίας είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο της Εργάνης όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από το 2015 -σχεδόν 330.000 θέσεις εργασίας- και με αντιστροφή της τάσης σε ένα κρίσιμο πεδίο. Στο τέλος του 2018 η τάση που διαμορφώνεται αφορά την αναζήτηση πλήρους απασχόλησης, ενώ στο τέλος του 2014 το 78% των ανέργων δήλωνε ότι αναζητούσε να εργαστεί με ελαστικές σχέσεις εργασίας!

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πάνω από 10% μειώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2018 οι άνεργοι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, του 2017. Επίσης, οι απασχολούμενοι ήταν 3.894.184 άτομα (+0,9% σε τρίμηνη βάση και +1,8% σε ετήσια) και οι άνεργοι 871.756 άτομα (+3,8% σε τρίμηνη βάση και +10,1% σε ετήσια).

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 18,3%, έναντι 19% του προηγούμενου τριμήνου (δεύτερο τρίμηνο 2018) και 20,2% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (τρίτο τρίμηνο 2017).

Πώς έκλεισε το 2014

Διαβάζοντας τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο τέλος του 2014 διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό μειώθηκε μεν από το 27,8% του αντίστοιχου τριμήνου 2013, αλλά αυξήθηκε σε σχέση με το 25,5% του τρίτου τριμήνου 2014. Σε μέσα επίπεδα η ανεργία ανήλθε το 2014 σε 26,5%.

Αναλυτικά, ο αριθμός των ανέργων έφτανε τα 1.245.854 άτομα. Οι μακροχρόνια άνεργοι (αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα, εργασία για έναν χρόνο και πάνω) υπολογίζονταν σε 910.000 άτομα (το 73% του συνόλου των ανέργων), ενώ το ποσοστό ανεργίας στους νέους έως 24 ετών ήταν στο 51,5% και στις νέες γυναίκες έφθανε στο 56,9%. Επίσης στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 29 ετών, περισσότεροι από 4 στους 10 ήταν άνεργοι, ενώ περίπου 973.000 άνεργοι (το 78,1% του συνόλου) δήλωναν διατεθειμένοι να εργαστούν ακόμη και με μερική απασχόληση.

Και πώς κλείνει το 2018

Η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε σε 23,3% έναντι 14,3% στους άνδρες.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (44,3%) και 20- 24 ετών (35,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (27,1%), 30- 44 ετών (17,7%), 45- 64 ετών (14,9%) και 65 ετών και άνω (10,9%).

Η πλειονότητα των ανέργων (71,8%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,5% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,7%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,7%.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,7%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,5%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έχει μειωθεί ελαφρά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Όταν η πραγματικότητα καταρρίπτει την καταστροφολογία

 

Δείτε όλα τα σχόλια