Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΟΑΕΔ: Λιγότεροι κατά 50.916 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Το Μάιο ανέρχονται στους 911.556 έναντι 962.472 τον Απρίλιο.

Κατά 50.916 μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, καθώς το Μάιο ανέρχονταν στους 911.556 έναντι 962.472 τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2018, ανήλθε σε 804.601 άτομα. Από αυτά 486.346 (ποσοστό 60,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 318.255 (ποσοστό 39,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 293.203 (ποσοστό 36,44%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 511.398  (ποσοστό 63,56%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2018,  ανήλθε σε 106.955 άτομα. Από αυτά 43.145 (ποσοστό 40,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 63.810 (ποσοστό 59,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 40.216  (ποσοστό 37,60%) και οι γυναίκες σε 66.739  (ποσοστό 62,40%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2,  για τον μήνα Μάϊο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 114.337 άτομα, από τα οποία οι 100.076 (ποσοστό 87,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.261 (ποσοστό 12,47%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 56.639 (ποσοστό 49,54%)  και οι γυναίκες σε 57.698  (ποσοστό 50,46%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 92.345 (ποσοστό 80,77%) είναι κοινοί, 4.403 (ποσοστό 3,85%) είναι οικοδόμοι, 14.261 (ποσοστό 12,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.878 (ποσοστό 2,52%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 170 (ποσοστό 0,15%) είναι εκπαιδευτικοί, και 280 (ποσοστό 0,24%) είναι λοιποί.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018


 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2018

ΜΑΪΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

837.270

804.601

-32.669

-3,90%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

125.202

106.955

-18.247

-14,57%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

74.354

114.337

39.983

53,77%


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2017


 

 

ΜΑΪΟΣ

2017

ΜΑΪΟΣ

2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

830.233

804.601

-25.632

-3,09%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

83.285

106.955

23.670

28,42%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

93.453

114.337

20.884

22,35%


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΜΑΪΟΣ 2018

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

293.203

36,44%

40.216

37,60%

56.639

49,54%

Γυναίκες

511.398

63,56%

66.739

62,40%

57.698

50,46%

Σύνολο

 

804.601

100,00%

106.955

100,00%

114.337

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19 ετών

6.050

0,75%

1.338

1,25%

96

0,08%

20-24 ετών

47.775

5,94%

5.694

5,32%

6.545

5,72%

25-29 ετών

84.217

10,47%

9.165

8,57%

15.234

13,32%

30-44 ετών

306.115

38,05%

35.538

33,23%

50.942

44,55%

45-54 ετών

196.851

24,47%

24.239

22,66%

27.371

23,94%

55-64 ετών

141.901

17,64%

24.403

22,82%

13.308

11,64%

65 ετών και άνω

21.692

2,70%

6.578

6,15%

841

0,74%

Σύνολο

 

804.601

100,00%

106.955

100,00%

114.337

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

46.284

5,75%

15.978

14,94%

4.781

4,18%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

242.547

30,15%

38.656

36,14%

32.409

28,35%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

379.016

47,11%

40.548

37,91%

57.545

50,33%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

136.754

17,00%

11.773

11,01%

19.602

17,14%

Σύνολο

 

804.601

100,00%

106.955

100,00%

114.337

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

732.888

91,09%

85.333

79,78%

100.416

87,82%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

12.513

1,56%

3.039

2,84%

2.700

2,36%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

59.200

7,36%

18.583

17,37%

11.221

9,81%

Σύνολο

 

804.601

100,00%

106.955

100,00%

114.337

100,00%

 

Δείτε όλα τα σχόλια