Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Προσλήψεις 54.500 ανέργων το πρώτο εξάμηνο του 2018

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτών για 20.000 ανέργους εντός του Ιανουαρίου

Εργασία σε ανέργους για τους επόμενους 12 ή και 18 μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Πρώτη πρόσληψη". Πρόκειται για το πρώτο από τα τέσσερα σημαντικά νέα προγράμματα που απευθύνονται σε άνεργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

Στόχος του ΟΑΕΔ μέσω των νέων προγραμμάτων είναι η περαιτέρω μείωση του αριθμού των "αναζητούντων εργασία", που ήδη από το 2017 παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση.

Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη γνωστοποίησε ότι το ΦΕΚ για το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να βγει πολύ σύντομα και αναμένονται άμεσα 20.000 προσλήψεις μισθωτού ή μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, ενώ διευκρίνισε ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα αν αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες προσλάβουν νέους έως 29 ετών.

Επιχορήγηση του 50%

Αναλυτικά, το πρόγραμμα "Πρώτη πρόσληψη" παρέχει οικονομικά κίνητρα σε αυτοαπασχολούμενους νέους ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας για 12 ή 18 μήνες, αναλόγως της ηλικίας των προσλαμβανομένων ανέργων.

Όσον αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος, αυτοί είναι:

1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειονότητα των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι άνεργοι - ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

* Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

* Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διανομής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στις οποίες συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι δικαιούχοι, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικές οντότητες, με ποσοστό συμμετοχής έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται:

* Σε 18 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών.

* Σε 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 αναμένεται να τρέξουν ακόμη το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 20.000 ανέργους στον δημόσιο τομέα, η Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 4.500 νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση) καθώς και το Πρόγραμμα Απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Δύο διαφορετικοί δρόμοι, δύο διαφορετικά σχέδια

Ο προϋπολογισμός που αναμενόταν να ψηφιστεί χθες το βράδυ από τη Βουλή είναι ο πρώτος μετά από οκτώ χρόνια που δεν περιλαμβάνει νέους φόρους. Αντίθετα, περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, καθώς τα επιπλέον...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο