Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας μετά από εργατικό ατύχημα

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.Πετρόπουλου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση τότε δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης

Χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής, θα καθοριστούν με απόφαση της υπουργού Εργασίας. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού ασθένειας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης, όπως ίσχυαν, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016.

Ειδικά, για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων, κλάδων και τομέων σύνταξης που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και η αρμοδιότητα για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων και της επαγγελματικής ασθένειας δεν προβλεπόταν από την Φ. 80000/28375/1942/9-1-2013 (Β’ 38) κ.υ.α., με αποτέλεσμα τα αιτήματα χαρακτηρισμού να παραμένουν σε εκκρεμότητα, με το άρθρο 8 του ν. 4488/2017 προβλέπεται ότι, για τις εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, (ήτοι μέχρι 12/9/2017), αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό τους είναι ο προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Αυτό αφορά τα: Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού-ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού–ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε) και Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού-ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ).

Επίσης, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4488/2017 (13/9/2017), για τις αιτήσεις των ασφαλισμένων στα ανωτέρω πρώην ταμεία, κλάδους και τομείς σύνταξης, καθώς και στο πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό των ατυχημάτων ως εργατικών ή μη και των επαγγελματικών ασθενειών ορίζεται ο προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Μισθωτών του ΕΦΚΑ, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος απασχόλησης ή η έδρα της επιχείρησης, με την οποία συνδέεται με εργασιακή σχέση ο ασφαλισμένος.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Το επόμενο βήμα

Θα ξημερώσει μια άλλη μέρα στις 21 Αυγούστου για την Ελλάδα; Για την καθημερινότητα του καθενός από μας η πρώτη απάντηση είναι όχι. Ούτε θα βρει κάθε άνεργος δουλειά, ούτε θα πάψουμε να μετράμε αν...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο