Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΟΑΕΔ: Στη δημοσιότητα οι τελικοί πίνακες προσλήψεων σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε θέσεις εργασίας για κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου

Εντός της ημέρας αναμένεται να δημοσιευτούν οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις που αφορούν θέσεις εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ, στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του OΑΕΔ

Ειδικότερα, οι προκηρύξεις, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου).

Ειδικότερα συντάχθηκαν:

α) Οι τελικοί πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας όλων των αιτούντων με αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί.

β) Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε όλα τα σχόλια