Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

“Πάγος” από το ΣΕΠΕ στη νέα σύμβαση στην H&M

Προθεσμία μιας εβδομάδας στην πολυεθνική εταιρεία για εξηγήσεις

Σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν σε υπερεντατικοποίηση της εργασίας, μετακίνηση υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα χωρίς αποζημίωση εξόδων, τροποποίηση του χαρακτήρα συμφωνημένου επιδόματος προς τους εργαζόμενους και υποχρέωση κάλυψης των εξόδων εκπαίδευσης υπαλλήλων από τους ίδιους, εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα του left.gr, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στη νέα τροποποιητική σύμβαση που μοιράστηκε στους εργαζόμενους στο κατάστημα της «H&M» στη Θεσσαλονίκη.

Το ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του left.gr, υποχρεώνει την εταιρεία να αναστείλει τη διαδικασία τροποποίησης των ατομικών συμβάσεων μέχρι να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις παραβιάσεις στη νομοθεσία. Η έρευνα έγινε στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 17 Μαρτίου, με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες για «ταπεινωτικές συνθήκες εργασίας» στην τροποποιητική σύμβαση, λίγο πριν από προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το left.gr, με τις νέες ατομικές συμβάσεις η «H&M» επιβάλλει υπό την απειλή της απόλυσης, (όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι), την υπερεντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων της, που θα πρέπει να γίνουν «πολυεργαλεία», τη δυνατότητα να μετακινεί το προσωπικό σε όλη την Ελλάδα είτε περιστασιακά είτε μόνιμα και χωρίς καν στοιχειώδη κάλυψη εξόδων. Επίσης, μετονομάζει σε «οικειοθελή παροχή» το συμφωνημένο επίδομα που έδινε η εταιρεία σε όλους τους εργαζόμενους έως τώρα, προφανώς για να μπορεί να το περικόψει αργότερα, ενώ βάζει τους εργαζομένους να πληρώνουν για την εκπαίδευσή τους. Όπως αναφέρει το Δελτίο Ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις και συστάσεις του ΣΕΠΕ, στις τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν όροι που αντιβαίνουν σε διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφονται ρήτρες διατυπωμένες με ασάφεια (με προφανή σκοπιμότητα) ώστε να μην είναι κατανοητές από τους εργαζόμενους.

O Επιθεωρητής Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του left.gr, απαριθμεί αναλυτικά τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στις νέες συμβάσεις που δόθηκαν προς υπογραφή στους εργαζόμενους της «H&M». Μεταξύ όσων αναφέρει, τονίζεται η υποχρέωση για ακρίβεια στον καθορισμό των καθηκόντων κάθε εργαζόμενου δεδομένου ότι η τροποποιητική σύμβαση της εταιρείας επιβάλλει στον εργαζόμενο να εκτελεί καθήκοντα που δεν περιορίζονται στη περιγραφή του ρόλου του (πωλητής-ταμίας) με τα ίδια ελάχιστα χρήματα (παράγραφος 2.04 της τροποποιητικής σύμβασης.) Η απαρίθμηση τον καθηκόντων που περιέχονται στη σύμβαση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ουσιαστικά αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της εργοδότριας εταιρείας το εύρος τον καθηκόντων που μπορεί να αναθέσει στον εργαζόμενο, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό!

Επιπλέον, σύμφωνα με το Δελτίο του ΣΕΠΕ, η νέα σύμβαση, η οποία προσομοιάζει σε συνθήκες γαλέρας, εμπεριέχει τρανταχτές παραβιάσεις της νομοθεσίας όπως η παραίτηση του εργαζόμενου από νόμιμα δικαιώματα και ο συμψηφισμός αποδοχών.

Όταν πολύ εύλογα οι εργαζόμενοι έδειξαν ανησυχία για τις τροποποιήσεις της σύμβασης, οι διευθυντές των καταστημάτων ισχυρίστηκαν ψευδώς πvς δεν αλλάζει τίποτα, λέγοντας πως θέλουν να ανανεώσουν τις συμβάσεις «γιατί ο τρόπος γραφής τους ήταν παρωχημένος». Πολλοί εργαζόμενοι μάλιστα, όταν έγινε αντιληπτό το μέγεθος της κοροϊδίας, κλήθηκαν σε γραφεία διευθυντών και τους συμβούλευσαν να μη μιλάνε και «να κρατήσουν τις απόψεις τους για τους εαυτούς τους».

Όπως αποδεικνύει και το Δελτίο-κόλαφος του ΣΕΠΕ, όχι μόνο δεν πρόκειται για μία τυπική διαδικασία λόγω «παρωχημένου τρόπου γραφής» αλλά για ουσιώδεις τροποποιήσεις που καθιστούν εξευτελιστικές για τους εργαζόμενους τις νέες συμβάσεις.

Ένα ακόμα από τα τερατώδη που αναφέρει η νέα σύμβαση είναι πως εάν ο υπάλληλος δεν τηρήσει τους όρους της τροποποιητικής σύμβασης θα απολυθεί χωρίς αποζημίωση. Επαφίεται έτσι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διευθυντή το αν ο εργαζόμενος πληροί τις «αξίες τις εταιρείας» (2.02, 2.04) ή φυσικά αν αρνηθεί να πάρει μετάθεση οπουδήποτε εκείνος θελήσει να τον στείλει.

Και σε αυτό το σημείο, ο Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ κατακεραυνώνει την “H&M”: «Ρήτρες που διευρύνουν κατά αόριστο τρόπο το διευθυντικό δικαίωμα επιφέρουν καίριο πλήγμα στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων» μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων και αποτελούν «αντικείμενο έρευνας» του ΣΕΠΕ.

Το ΣΕΠΕ, δίνει, σύμφωνα όσα προβλέπει ο νόμος για τέτοιου είδους διαδικασίες, προθεσμία επτά ημερών στην “H&M” προκειμένου να δώσει εξηγήσεις εγγράφως για τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Μέχρι τότε, υποχρεώνει την εταιρεία να αναστείλει τη διαδικασία τροποποίησης των ατομικών συμβάσεων. Μόλις το ΣΕΠΕ λάβει την απάντηση της εταιρείας θα γίνουν γνωστές και οι κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση που συνεχιστεί η αυθαιρεσία από πλευράς εργοδοσίας.

 

Δείτε όλα τα σχόλια