Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ματαιώνεται το δώρο Πάσχα, "καίγεται" και το επίδομα άδειας

Πρώτα μαζικές αναστολές συμβάσεων, μετά μαζικές απολύσεις - "Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο", εκτιμούν οι εργατολόγοι - Ξεπερνούν και τον μνημονιακό νόμο του 2010 για τη "διαθεσιμότητα" οι ανακοινώσεις του Γ. Βρούτση.

Σε μαζική αναστολή των συμβάσεων εργασίας προτρέπει η κυβέρνηση τις επιχειρήσεις με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η τρόικα των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας, ενώ μη λαμβάνοντας κανένα μέτρο διατήρησης της απασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της καραντίνας, οδηγεί συνειδητά σε μαζικές απολύσεις τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, οι χθεσινές αποφάσεις οδηγούν σε μετάθεση την καταβολή του δώρου του Πάσχα, ενώ η πρόβλεψη για καταβολή ακόμα και τους θερινούς μήνες ουσιαστικά φαλκιδεύει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την καταβολή του δώρου Πάσχα, αλλά και του επιδόματος αδείας.

Ακύρωση του Εργατικού Δικαίου

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση ουσιαστικά καταργεί σημαντικές προβλέψεις του Εργατικού Δικαίου, ξεπερνώντας ακόμα και τις υποχρεωτικές προβλέψεις των Μνημονίων και της τρόικας την περίοδο 2010 - 2015. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και τη μαζική μετατροπή εργαζομένων σε επιδοματούχους, την ουσιαστική ακύρωση της καταβολής δώρων και επιδομάτων και τη μη προστασία των θέσεων εργασίας και μετά την περίοδο της καραντίνας. Όπως εκτιμούν ειδικοί, πρόκειται για "τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο" και, όπως ακόμα επισημαίνουν οι χθεσινές ανακοινώσεις, καταργούν "το δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης", ακόμα και τα όσα προβλέπει ο μνημονιακός νόμος του 2010 (3846) -που παραμένει σε ισχύ- για τη "διαθεσιμότητα".

Με βάση τον μνημονιακό νόμο, αν εργαζόμενοι τίθενται σε διαθεσιμότητα από τον εργοδότη τους, αυτός έχει την υποχρέωση της καταβολής του 50% του μισθού τους για τρεις μήνες. Με τις κυβερνητικές αποφάσεις και τα όσα εξήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας ουσιαστικά καταργείται η συγκεκριμένη διάταξη και οι εργοδότες μπορούν να αναστέλλουν ανεξέλεγκτα τις συμβάσεις των εργαζομένων.

Τι προβλέπει ο νόμος για τη διαθεσιμότητα

Σχετικά με τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα, το ἀρθρ. 10 του Ν. 3198/55, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν. 3846/10, ορίζει τα εξής: ”Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α) και του Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63 Α). Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων, η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα, απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του (...)”.

ΟΑΕΔ: Παρατείνονται τα προγράμματα

Την πλήρη παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης (νέων θέσεων εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας, νέας επιχειρηματικότητας, προεργασίας, ειδικών προγραμμάτων κ.λπ.) μέχρι νεωτέρας αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η παράταση είναι καθολική και περιλαμβάνει αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή δικαιολογητικών, υποδείξεις, προσλήψεις ωφελουμένων κ.λπ. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η απόφαση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των ανέργων και του δημοσίου συμφέροντος.

Τα 5 μέτρα λαιμητόμος για την εργασία

Διευκολύνονται οι απολύσεις, φαλκιδεύονται Δώρο και Επίδομα

Αναλυτικά οι επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχουν ως εξής:

1. Δίνεται απλόχερα η ευκαιρία στους εργοδότες να προχωρήσουν στην αναστολή των συμβάσεων σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με πάνω από 500 ευρώ. Οι εργοδότες έχουν έτσι την ευκαιρία να "ξεσκαρτάρουν" τους "ακριβούς" εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν ποιες συμβάσεις εργασίας θα θέσουν σε προσωρινή αναστολή, οδηγώντας υπαλλήλους με υψηλότερους μισθούς στο επίδομα των 800 ευρώ της έκτακτης ενίσχυσης.

2. Με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να διαπιστώσει αν μια επιχείρηση έχει μείωση τζίρου, καθώς δεν έχει γίνει εκκαθάριση δηλώσεων, οι εργοδότες με λογιστικές αλχημείες θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση του μέτρου. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιο ότι θα συμβεί και σε επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές και κερδοφόρες και οι οποίες θα σπεύσουν να επωφεληθούν.

3. Και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης είναι σταθερά στην κατεύθυνση συμπίεσης του κόστους εργασίας. Τα 800 ευρώ για τους δύο μήνες αφορούν και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και όσους αμείβονται με 800, 1.000 ή 1.200 ευρώ.

4. Η διατήρηση των θέσεων εργασίας περιορίζεται στον ένα μήνα μετά την άρση αναστολής των μέτρων. Όχι απλώς δεν υπάρχει διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους που θα επιστρέψουν μετά τη λήξη του συναγερμού στις θέσεις εργασίας τους, αλλά είναι περίπου βέβαιο ότι θα έχουμε μαζικές, ανεξέλεγκτες και αναιτιολόγητες απολύσεις. Θα έπρεπε να επιβληθεί καραντίνα στις απολύσεις τουλάχιστον για ένα χρόνο!

5. Με τις χθεσινές αποφάσεις, αλλά και τις παλινωδίες της προηγούμενης μέρας όσον αφορά το δώρο του Πάσχα, αυτό που γίνεται κατανοητό είναι ότι ουσιαστικά το δώρο του Πάσχα ματαιώνεται. Ακόμα χειρότερα, προοπτικά "καίγεται" μαζί με το επίδομα αδείας. Οι εργοδότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θα αποδώσουν και τα δύο, δώρο και επίδομα, είτε με τη "συναίνεση" είτε χωρίς αυτή.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Πειθαρχία ναι, δημοκρατία θα δούμε

Ακόμη μία φορά η Γερμανία εκμεταλλεύεται μια κρίση για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο έναντι των εταίρων της. Τώρα όμως οι αντιδράσεις είναι οξύτατες, η πειθαρχία κλονίζεται και η συνοχή της Ε.Ε. δεν φαίνεται τόσο χαλύβδινη. Όλο και λιγότεροι στενοχωριούνται γι’ αυτό.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις