Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περί βιβλιοθηκών... και κοινού

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες μπορούν να είναι στην αιχμή της κοινωνίας που υπηρετούν και είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθούν «γερασμένοι» και «παρωχημένοι» θεσμοί

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνηθίζουν να καταγράφουν πολλές στατιστικές και μετρήσεις για να μπορούν να κατανοήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον γίνονται έρευνες σε σχετικά πεδία. Μία τέτοια έρευνα από το Pew Research Center προσπαθεί να καταγράψει τη σύνθεση των χρηστών υπηρεσιών βιβλιοθηκών σύμφωνα με διάφορα δημογραφικά κριτήρια και σε σύγκριση με το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που έγινε το φθινόπωρο του 2016 και αφορά στη χρήση υπηρεσιών λαϊκής βιβλιοθήκης.

Καταρχάς, το πρώτο στατιστικό εύρημα είναι ότι το 46% του πληθυσμού έχει κάνει χρήση υπηρεσιών βιβλιοθήκης ή κινητής βιβλιοθήκης τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Περαιτέρω οι γυναίκες είναι πιο τακτικοί χρήστες από τους άντρες (54% έναντι 3), οι απόφοιτοι πανεπιστημίων περισσότεροι από τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (56% - 40%), οι γονείς μικρών παιδιών έναντι των ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά (54%-43%).

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας όμως αφορά την ηλικιακή σύνθεση του κοινού των βιβλιοθηκών. Και εδώ εμφανίζεται ένα παράξενο φαινόμενο. Τακτικότεροι χρήστες υπηρεσιών βιβλιοθηκών ή κινητών βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ είναι η ηλικιακή ομάδα 18-35 με ποσοστό 53% και ακολουθούν η ομάδα 36-51 με 45%, η ομάδα 52-70 με 43% και τέλος η ομάδα 71+ με ποσοστό 36%.

Τα ευρήματα λοιπόν ηχούν λίγο περίεργα στις βεβαιότητες που έχουμε, ότι δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες κάνουν χρήση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης, ότι οι νέοι δεν ασχολούνται και αναλώνουν τις αναζητήσεις τους μόνο στο διαδίκτυο, ότι οι βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν «γερασμένο» πληθυσμό και είναι παρωχημένες υπηρεσίες.

Γίνεται προσπάθεια στην έρευνα να κατανοήσουν τα στατιστικά συμπεράσματα. Γιατί η υψηλότερη ζήτηση αφορά τις νεαρότερες ηλικίες; Προτείνονται μία σειρά απαντήσεις ενδεικτικά: Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει οι λαϊκές βιβλιοθήκες τα τελευταία 20 χρόνια στις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες, προγράμματα πληροφοριακής παιδείας και επιπλέον υπηρεσίες για νέους είναι ακόμα ένα από τα ενδιαφέροντα της ηλικιακής αυτής ομάδας.

Η μετατροπή των λαϊκών βιβλιοθηκών σε σημεία συνάντησης και επικοινωνίας της κοινότητας που εξυπηρετούν και η ταυτόχρονο υποστήριξη των υποομάδων της είναι άλλο ένα σημείο. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και η μετατροπή αρκετών λαϊκών βιβλιοθηκών σε «τεχνολογικά εργαστήρια», όπου οι νέοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με προχωρημένες τεχνολογίες όπως οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, είναι ακόμα ένας λόγος για μια επίσκεψη στη βιβλιοθήκη.

Βλέπουμε ότι οι λαϊκές βιβλιοθήκες μπορούν να είναι στην αιχμή της κοινωνίας που υπηρετούν και είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθούν «γερασμένοι» και «παρωχημένοι» θεσμοί. Ο συνδυασμός των νέων υπηρεσιών με την ανάγνωση και το βιβλίο αναδεικνύει τη μοναδικότητά τους σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Καλλίμαχος

kallimachos.avgi@gmail.com

Δείτε όλα τα σχόλια