Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περί βιβλιοθηκών ... και κοινωνιών

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων (IFLA) εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο "Οι ανοιχτές κοινωνίες είναι υγιείς κοινωνίες", θέτοντας τις βιβλιοθήκες στην καρδιά αυτών των κοινωνιών. Οι βιβλιοθήκες φέρνουν στον ίδιο χώρο όλους τους ανθρώπους, υποστηρίζουν τη μάθηση, μοιράζονται και δημιουργούν νέες ιδέες. Επίσης, υποστηρίζουν την παροχή βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά οριοθετούνται στα διάφορα εθνικά Συντάγματα και στις διεθνείς συνθήκες, με βασική συνθήκη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ελευθερία έκφρασης, πρόσβαση στην πληροφορία, συμμετοχή στην πνευματική ζωή και απόλαυση των ωφελημάτων της επιστημονικής προόδου.

Οι βιβλιοθήκες για χρόνια υποστηρίζουν τη ροή των ιδεών και των πληροφοριών πάνω και πέρα από σύνορα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιες ροές προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη, την εργασία και την ισότητα. Στις μέρες μας, αυθαίρετα και αδικαιολόγητα εμπόδια στην κυκλοφορία των ανθρώπων θέτουν σε κίνδυνο αυτή την κατάσταση. Τέτοιες πολιτικές, που στέκονται αντίθετες με τις υποχρεώσεις των κρατών κατά το Διεθνές Δίκαιο, που προωθούν τις διακρίσεις οποιουδήποτε είδους στη βάση της φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, ιδιοκτησία, όπως αυτές καθορίζονται από τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες των Ηνωμένων Εθνών.

Η Διεθνής Συνθήκη Μετανάστευσης παρέχει το δικαίωμα της προσωρινής απουσίας από τη χώρα διαμονής, δικαίωμα που παραβιάζεται από τα εμπόδια για την επανείσοδο στη χώρα. Η IFLA καταδικάζει τέτοιες πρακτικές οπουδήποτε κι αν συμβαίνουν στον κόσμο. Το πρόσφατο διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ βάζει προσωρινά εμπόδια στην είσοδο στη χώρα για πολίτες από επτά χώρες. Αυτή η πολιτική θα επηρεάσει σπουδαστές, εργαζόμενους και ακαδημαϊκούς, οικογένειες και παιδιά.

Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες για την παραγωγή νέων ιδεών και προοπτικών, γεγονός που θα ωφελήσει την κοινωνική, οικονομική και πνευματική τους ζωή. Αυτή η πολιτική επηρεάζει επίσης τους πρόσφυγες που θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, τις διώξεις και τις συγκρούσεις. Οι πόρτες των βιβλιοθηκών παγκοσμίως είναι ανοιχτές για να τους βοηθήσουν και να τους ενθαρρύνουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και να αναπτύξουν δεξιότητες που χρειάζονται σε αυτή. Επικεντρώνοντας στην κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση και όχι στην απόρριψη, θα δημιουργηθούν οι ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι και ενεργοί πολίτες του αύριο. Η Ιστορία έχει διδάξει ότι οι ανοιχτές κοινωνίες και οι ανταλλαγές κάνουν τα κράτη σπουδαία. Η IFLA ζητά από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να σεβαστούν αυτές τις αρχές.

 

Καλλίμαχος

kallimachos.avgi@gmail.com

Δείτε όλα τα σχόλια