Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περί βιβλιοθηκών... και έρευνας

Στην ιστορία της επιστήμης και στα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου η ανταλλαγή ιδεών ήταν πάντα ο καταλυτικός παράγοντας που απελευθέρωνε τις δημιουργικές ιδέες, διαμόρφωνε την επιστημονική σκέψη, γεννούσε θεωρίες και πρακτικές. Η ανταλλαγή αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Με απευθείας κουβέντα, με συζητήσεις, με συνέδρια, με εκδόσεις και δημοσιεύσεις. Αυτές οι τελευταίες παίζουν και τον πιο σημαντικό ρόλο γιατί επιτρέπουν σε επιστήμονες και ερευνητές από διαφορετικά μέρη και από διαφορετικούς χρόνους να επικοινωνούν, να γνωρίζουν, να εμπνέονται, να αμφισβητούν, να εξετάζουν και εν τέλει να παράγουν νέα γνώση.

Κέντρο αποθήκευσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και αναδιανομής αυτής της πληροφορίας είναι αναπόδραστα η βιβλιοθήκη. Κάθε ερευνητικός ή επιστημονικός οργανισμός που επιθυμεί το προσωπικό του να παράγει ερευνητικό έργο έχει βιβλιοθήκη ή πρόσβαση σε υπηρεσίες βιβλιοθήκης. Ειδικά στην εποχή μας, όπου παρατηρείται μια τεράστια έκρηξη ερευνητικών και επιστημονικών δημοσιεύσεων, ο ερευνητής πρέπει να μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτό το χάος. Πρέπει να μπορεί να βρει άμεσα κείμενα και ιδέες συναφείς με το δικό του πεδίο ή και ακόμη παντελώς άσχετες που μπορούν όμως να πυροδοτήσουν τη σκέψη τους προς κάποια άλλη κατεύθυνση.

Είτε πρόκειται για ερευνητή ανθρωπιστικών επιστημών είτε για ερευνητή στην αιχμή της τεχνολογικής προόδου οι ανάγκες για πληροφόρηση παραμένουν ίδιες. Η ανάγκη για γνώση πάνω στην οποία θα εδράζεται η επόμενη ιδέα, η ανάγκη για αμφισβήτηση καθιερωμένης γνώσης πάνω στην οποία θα πατάει μια πιο σταθερή νέα θεωρία, η ανάγκη για τον συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών πεδίων για τη διατύπωση νέων προτάσεων μπορούν να καλυφθούν σε πολύ μεγάλο μέρος από μια σωστά οργανωμένη βιβλιοθήκη. Είναι ο θεσμός αυτός πάνω στον οποίο θεμελιώνεται μια καλή έρευνα.

Η βιβλιοθήκη θα προσφέρει γνώση σωρευμένη για χρόνια, οπτικές γωνίες και διαδρομές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν και τελεσφόρησαν ή έμειναν μετέωρες, τρέχουσα ενημέρωση για το επιστημονικό γίγνεσθαι, σχεδόν σε χρόνο πραγματικό και καλύπτοντας πλέον το φάσμα της έρευνας σε όλον τον πλανήτη. Η βιβλιοθήκη θα φροντίσει να οργανώσει τη γνώση κατά τέτοιον τρόπο που όχι μόνο θα είναι εύκολη στην αναζήτηση αλλά θα φροντίζει να πυροδοτεί νέες κουβέντες και νέες συνάψεις μεταξύ των επιστημονικών έργων.

Σε μια κοινωνία που επενδύει στη γνώση, οι επιστημονικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες είναι τα απαραίτητα εργαλεία για επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική πρόοδο και κατ’ επέκταση για κοινωνική και ατομική πρόοδο. Μια κοινωνία που μπορεί να γεννά νέες ιδέες και να παράγει εφαρμοσμένη επιστήμη είναι μια κοινωνία που κοιτάει το μέλλον αισιόδοξα και με αυτοπεποίθηση.

Καλλίμαχος

Δείτε όλα τα σχόλια