Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εθνική ανάγκη η στήριξη των δημόσιων βιβλιοθηκών

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για το μέλλον των βιβλιοθηκών, επισημαίνοντας ότι η στήριξή τους αποτελεί "εθνική ανάγκη και στοιχειώδη πολιτική υποχρέωση"

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για το μέλλον των βιβλιοθηκών, επισημαίνοντας ότι η στήριξή τους αποτελεί "εθνική ανάγκη και στοιχειώδη πολιτική υποχρέωση" και καλώντας την πολιτική ηγεσία να λάβει "αποφάσεις με γνώμονα τις εισηγήσεις των ειδικών" και "όχι τις εισηγήσεις παραγόντων που έχουν άγνοια των θεμάτων".

Το Συμβούλιο, στην ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή "τη φημολογία που αναπτύσσεται για το μέλλον των δημόσιων βιβλιοθηκών και το μοντέλο διοικητικής συγκρότησης όλου του συστήματος βιβλιοθηκών της χώρας μας", εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του "σε κάθε σκέψη για κλείσιμο βιβλιοθηκών" και υπογραμμίζει ότι "όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσουν βιβλιοθήκες, αλλά αντίθετα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο θεσμός, ώστε να καλύπτεται χωροταξικά όλη η χώρα".

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, υποστηρίζει το Συμβούλιο, "οι βιβλιοθήκες, με λίγη βοήθεια, μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και επανακατάρτισης των ανέργων, στη στήριξη των μαθητών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στο σχολείο κ.ά.". Το ίδιο μάλιστα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια διοικητική ανασυγκρότηση του συστήματος των δημοσίων βιβλιοθηκών με οργάνωσή τους σε περιφερειακό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, που "αποβλέπουν στην αποτελεσματική λειτουργία και στην αναβάθμισή τους και όχι στην αποδόμηση και τη διάλυσή τους".

Προτείνει συγκεκριμένα η ανασυγκρότηση του συστήματος των δημόσιων βιβλιοθηκών "να συνδυαστεί με μια πολιτική Βιβλιοθηκών που θα προβλέπει και θα επιβάλει τη συνεργασία και τη συνέργεια βιβλιοθηκών κάθε περιφέρειας, ανεξάρτητα από τους φορείς που ανήκουν, όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και σύμφωνα πάντα με την αρχή ότι όσοι λαμβάνουν δημόσιους πόρους πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες". Σε εθνικό επίπεδο προτείνει "η ανασυγκρότηση των βιβλιοθηκών να προσβλέπει στη θεσμοθέτηση οργάνων όπως το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και Αρχείων, με ουσιαστικές αρμοδιότητες που θα εξασφαλίζουν την αξιολόγηση και την αποδοτική λειτουργία όλου του συστήματος".

Τέλος, εκφράζει την ελπίδα η πολιτική ηγεσία να "λάβει αποφάσεις με γνώμονα τις εισηγήσεις των ειδικών και του μοναδικού αρμόδιου οργάνου έκφρασης γνώμης για θέματα βιβλιοθηκών που η ίδια θεσμοθέτησε, και με το οποίο δυστυχώς δεν συνομιλεί, και όχι σύμφωνα με τις εισηγήσεις παραγόντων που έχουν άγνοια των θεμάτων".

Δείτε όλα τα σχόλια