Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αφιερωμένο στην "Ομάδα Τέχνη" το 2017

Η ίδρυση της «Ομάδας Τέχνη», που ήρθε να αμφισβητήσει την πολύχρονη κυριαρχία της Σχολής του Μονάχου στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας, υπήρξε μια κίνηση "πατροκτονίας". Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ανήκει στον Νικόλαο Λύτρα (1883-1927), γιο του γενάρχη της Σχολής του Μονάχου Νικηφόρου Λύτρα.

Στην εκατονταετηρίδα της «Ομάδας Τέχνη», που έχει ταυτιστεί με τη γέννηση του μοντερνισμού στην Ελλάδα, θα είναι αφιερωμένο το επόμενο έτος για την Εθνική Πινακοθήκη, που σκοπεύει τη σημαντική αυτή επέτειο με μια μεγάλη έκθεση, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2017. Ως προπομπός, το ημερολόγιο που εξέδωσε για το νέο έτος είναι αφιερωμένο στην ιστορική αυτή ομάδα και τα έργα των καλλιτεχνών που συσπειρώθηκαν γύρω της, τα οποία κοσμούν τις σελίδες του.

Η ίδρυση της «Ομάδας Τέχνη», που ήρθε να αμφισβητήσει την πολύχρονη κυριαρχία της Σχολής του Μονάχου στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας, υπήρξε μια κίνηση "πατροκτονίας". Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ανήκει στον Νικόλαο Λύτρα (1883-1927), γιο του γενάρχη της Σχολής του Μονάχου Νικηφόρου Λύτρα. Δίπλα του συσπειρώθηκαν ζωγράφοι συνομήλικοι και φίλοι του. Ανάμεσά τους λαμπρά ονόματα, όπως ο Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967), ο Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928), αλλά και οι Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης (1881-1955), Λυκούργος Κογεβίνας (1887-1940) κ.ά. Δύο γλύπτες συμπλήρωναν την Ομάδα: ο Μιχάλης Τόμπρος (1889-1974) και ο Γρηγόριος Ζευγώλης (1886-1950).

Η επετειακή έκθεση που ετοιμάζει η Εθνική Πινακοθήκη αποσκοπεί να ανασυστήσει τις τρεις κορυφαίες εκδηλώσεις της Ομάδας: την πρώτη έκθεση, που εγκαινιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλέα Αλέξανδρο, τον Δεκέμβριο του 1917, μια δεύτερη, στις αρχές του 1919, και την εξαιρετικά σημαντική, καλλιτεχνικά και πολιτικά, τελευταία έκθεση της ομάδας, που οργανώθηκε στο Παρίσι και εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος βρισκόταν εκεί για το Συνέδριο της Ειρήνης (1919). Η έκθεση ήταν επιβλητική, καθώς περιελάμβανε 200 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής.

Δείτε όλα τα σχόλια