Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ο σύγχρονος πολιτισμός αποκτά την πολιτική του

Ενας από τους στρατηγικούς στόχους του υπ. Πολιτισμού Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την "Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού" έως τις 14 Μαΐου

 

Το νομοσχέδιο για την "Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού" τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως την Τρίτη 14 Μαΐου στη 1 μ.μ. θέτοντας τους βασικούς άξονες ενός από τους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟΑ. Το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού "έρχεται να καλύψει το χρόνιο έλλειμμα συγκροτημένης πολιτικής για τον σύγχρονο πολιτισμό σε πανελλαδική κλίμακα, που αντανακλάται στις περιφερειακές ανισότητες της πολιτισμικής ανάπτυξης, καθώς και στη διαφορά ύψους των διαθέσιμων πόρων μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού".

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου έμφαση δίνεται στην πολιτισμική ανάπτυξη της περιφέρειας, στην οργάνωση δικτύου πολιτισμού σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας, στην αξιοποίηση του ενεργού τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου και στην ενίσχυση της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμούκαι της θεσμοθέτησης 13μελούς Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και 11μελούς Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού. Στις αρμοδιότητες των δύο συμβουλίων είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής, μέσω της έγκρισης περιφερειακών σχεδίων.

Η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, δίνει "προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση της σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας και της ανάδειξης των πόλεων και των Περιφερειών" που βασίζεται "στη συμπερίληψη όλων των πληθυσμιακών ομάδων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και στοχεύει στην πολιτισμική συνοχή μέσα από τη μείωση των ανισοτήτων, τις συμμετοχικές διαδικασίες και την παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση".

Παράλληλα συστήνεται νέα Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού, η οποία υπάγεται στον ειδικό γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ και συγκροτείται από 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Σ' αυτήν υπάγεται το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού, αρμόδιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Σύγχρονου Πολιτισμού.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού θα συμμετέχουν στη σύνταξη των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων και στην υλοποίησή τους μέσω των Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού και Δημιουργικών Κόμβων τοπικού χαρακτήρα, αλλά δικτυωμένων ανά την επικράτεια. Οι Χώροι Βιβλίου και Πολιτισμού και οι Δημιουργικοί Κόμβοι μπορεί να συστεγάζονται είτε σε κτήρια του ΥΠΠΟΑ είτε σε άλλα που θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τρίτους, θα διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και χώρους δημιουργίας και πολιτιστικών δράσεων, φυσικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, λειτουργώντας ως σημεία ισότιμης πρόσβασης, συμμετοχής και επικοινωνίας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ενώ μέσω Διαδικτύου θα συνδέουν το ενδιαφερόμενο κοινό με το πληροφοριακό υλικό και τις δράσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Σταθμοί πληροφόρησης των δράσεων του δικτύου μπορεί επίσης να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες πολιτιστικές δομές, όπως πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.

Οι δράσεις των δομών αυτών σε τομείς του σύγχρονου πολιτισμού (βιβλίο, θέαρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική, εικαστικά κ.ά.) θα υλοποιούνται και θα συνδέονται με τον "Οργανισμό Βιβλίου και Πολιτισμού" και το "Acropole Creatibe Hub" που ιδρύονται με το σχέδιο νόμου.

Η περιφερειακή Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Αθήνας μπορεί να έχει έδρα το Acropole, στο πλαίσιο λειτουργίας του και ως χώρου σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Επιπλέον θα αποτελεί το κεντρικό κόμβο δικτύωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων στην επικράτεια. Σε ό,τι αφορά την Ελευσίνα, εξαιτίας του ότι είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 "και λόγω του στρατηγικού στόχου για το πλαίσιο πολιτισμού 2020-2030, δύναται να αποτελέσει ένα επιπλέον δημιουργικό σημείο δικτύωσης, ώστε η διεθνής τεχνογνωσία που θα δημιουργηθεί να διαχυθεί και στους υπόλοιπους περιφερειακούς κόμβους αποτελώντας ταυτόχρονα πόλο έλξης χορηγιών και ιδιωτικών συμμετοχών".

Τέλος ενισχύεται η Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Π.ΚΡ.

 

Δείτε όλα τα σχόλια