Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας σε ρυθμούς εξυγίανσης

της Πόλυς Κρημνιώτη Μια μεγάλη "αμαρτία" που επί δεκαετίες ταλαιπωρούσε το υπουργείο Πολιτισμού, επιτρέποντας αδιαφανείς διαδικασίες, σκανδαλώδεις χρηματοδοτήσεις και κυρίως τη μεταφορά ζεστού...

της Πόλυς Κρημνιώτη

Μια μεγάλη "αμαρτία" που επί δεκαετίες ταλαιπωρούσε το υπουργείο Πολιτισμού, επιτρέποντας αδιαφανείς διαδικασίες, σκανδαλώδεις χρηματοδοτήσεις και κυρίως τη μεταφορά ζεστού δημόσιου χρήματος σε ταμείο συνδικαλιστών, επιχειρεί να αντιμετωπίσει ριζικά το νομοσχέδιο του ΥΠΠΟΑ για την εξυγείανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που από χθες έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6864.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, ο παιδικός σταθμός και η κάλυψη εξόδων για παιδικές κατασκηνώσεις μεταφέρονται από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας στο υπουργείο Πολιτισμού, όπως άλλωστε είχε εξαγγείλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ενώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του παιδικού σταθμού υπό το νέο καθεστώς, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ταμείου μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις του υπουργείου. Παράλληλα, σταματάει η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και θα γίνεται πλέον, σε χαμηλότερο ύψος, από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού στις δομές του υπουργείου, ο οποίος, παρότι προβλεπόταν στον ισχύοντα και τον προηγούμενο οργανισμό του ΥΠΠΟΑ, ουδέποτε ιδρύθηκε και λειτούργησε στο υπουργείο, σε αντίθεση με τον βρεφονηπιακό σταθμό. Έτσι, για πρώτη φορά προβλέπονται η φιλοξενία και φροντίδα βρεφών από 18 μηνών έως δυόμισι χρόνων αλλά και παιδιών προσχολικής έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού του υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών του. Επιπλέον, ρυθμίζονται τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, αφού, όπως είναι γνωστό, ο διαχειριστικός έλεγχος που διενεργήθηκε στο "αμαρτωλό" Ταμείο μετά το 2015 αποκάλυψε ότι λείπουν βιβλία πρωτοκόλλου αρκετών ετών. Έτσι, προβλέπεται πλέον να τηρούνται, έντυπα και ηλεκτρονικά, μητρώο βρεφών και παιδιών, κάρτες Υγείας, βιβλίο παρουσίας, βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων, βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού, βιβλίο συμβάντων, μητρώο οχημάτων και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από το υπουργείο Υγείας. Σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου προβλέπεται να καταρτιστούν και να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον αρμόδιο υπουργό, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός προμηθειών του παιδικού σταθμού.

Οι δαπάνες για τη φιλοξενία παιδιών των υπαλλήλων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του σε παιδικές κατασκηνώσεις το καλοκαίρι καλύπτονται πλέον απευθείας από πιστώσεις του υπουργείου Πολιτισμού προερχόμενες από το ΤΑΠ. Η διάρκεια της φιλοξενίας των παιδιών, το ημερήσιο τροφείο των κατασκηνώσεων και όποια άλλη λεπτομέρεια απαιτείται θα καθοριστούν σε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών τις δαπάνες για τις κατασκηνώσεις εξακολουθεί να καλύπτει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, για λόγους νομιμότητας και δημοσιονομικού ελέγχου, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα επιχορήγησής του από πιστώσεις του υπουργείου που προέρχονται από το ΤΑΠ. Έτσι σταματάει πλέον κάθε χρηματοδότηση του Ταμείου από το ΤΑΠ. Με τη ρύθμιση αυτή "αίρεται η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική της χρηματοδότησής του με κυμαινόμενο ποσοστό από τις εισπράξεις του ΤΑΠ, μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ρητή εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την προέλευση των πόρων και χωρίς να προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον οργανισμό του ΤΑΠ". Το ύψος της επιχορήγησης και οι προϋποθέσεις καταβολής της ορίζονται από τον υπουργό Πολιτισμού και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών.

Παράλληλα, για την αλλαγή της λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, μεταξύ των οποίων και ο διορισμός του Δ.Σ. του, δεν απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του. Σε ό,τι αφορά τον διευθυντή του Ταμείου, ορίζεται ότι είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ, διορίζεται από τον υπουργό Πολιτισμού, ενώ αναβαθμίζονται τα προσόντα του από Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, συνιστώνται πλέον προσωποπαγείς θέσεις στο ΥΠΠΟΑ μέχρι και την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του αντίστοιχου προσωπικού που εργάζεται στο Ταμείο συνεχόμενα τα πέντε τελευταία χρόνια. Έτσι προβλέπεται η παραμονή και των 35 εργαζομένων εφόσον πληρούν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ενώ ειδικά για όσους εργάζονται στον παιδικό σταθμό απαιτούνται και ορισμένα πιστοποιητικά Υγείας. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ και ο έλεγχός τους ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών φακέλων. Ορίζεται ότι η αποδοχή της θέσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση κάθε οικονομικής ή άλλης απαίτησης κατά του Ταμείου, ακόμα κι αν αυτή απορρέει από δικαστική απόφαση από την αξίωση της οποίας ο εργαζόμενος ρητά παραιτείται.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Δύο αντιλήψεις, δύο δρόμοι

Μετά τις Πρέσπες, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήταν ακόμα μία καθαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γραμμές: αυτή που αντιλαμβάνεται ως πρόοδο τον δημοκρατικό θεσμικό εκσυγχρονισμό της...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο