Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Τροπολογία για τη χρηματοδότηση αρχαιολογικών έργων από τις Περιφέρειες

Αρχαιολογικά έργα, αποτελούν αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά εν γένει και «ως τέτοια εκτελούνται με αυτεπιστασία από εξειδικευμένο προσωπικό των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων», σημείωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Κ.Στρατής

Τροπολογία για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση αρχαιολογικών έργων από τις Περιφέρειες κατέθεσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Κώστας Στρατής, στο υπό συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

«Με τη ρύθμιση που εισηγηθήκαμε στη Βουλή, επιλύουμε τεχνικά ζητήματα που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη μεταφορά πόρων από τις Περιφέρειες στο υπουργείο Πολιτισμού για την πραγματοποίηση αρχαιολογικών έργων, δηλαδή έργων που έχουν να κάνουν με τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά εν γένει και ως τέτοια εκτελούνται με αυτεπιστασία από εξειδικευμένο προσωπικό των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης» δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

Ο ίδιος, υπογράμμισε ότι «η πρωτοβουλία μας αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για την άρση τεχνικών εμποδίων που ανακύπτουν σε προσπάθειες αξιοποίησης πόρων που λιμνάζουν για τη χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών δράσεων. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την τοπική αυτοδιοίκηση για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Παράλληλα, το υπουργείο διαβεβαιώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η προβλεπόμενη διαδικασία μεταφοράς πόρων προϋποθέτει τη συμφωνία της κάθε Περιφέρειας, καθώς, όπως περιγράφεται ρητά στην τροπολογία, προηγείται
α) η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Περιφέρεια και
β) η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας και υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η μεταφορά των πόρων με μία απόλυτα διαφανή διαδικασία».

Δείτε όλα τα σχόλια