Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υπογράφηκε το Μνημόνιο για το Ελληνικό

Σε κομβικό σημείο του Γενικού Μνημονίου αναδεικνύεται η παράγραφος 1.3 του Προοιμίου

Υπογράφηκε το Γενικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και της “Ελληνικό Α.Ε”, στις 24 Αυγούστου, έχοντας προηγηθεί, από τις 22 Μαϊου, η έγκριση σχεδίου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας προβλέπει τους όρους συνεργασίας των δύο μερών, τον προγραμματισμό, την έκταση και τη διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας, την αποτύπωση, τεκμηρίωση, αποθήκευση και συντήρηση των ευρημάτων και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, τις διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης του προσωπικού καθώς και την υπογραφή επιμέρους Μνημονίων που θα εξειδικεύουν τη συνεργασία και την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Προβλέπεται επίσης, κατόπιν υπουργικής απόφασης, η συγκρότηση 5μελούς “Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου” με τρεις εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού και δύο της Ελληνικό για την παρακολούθηση των αρχαιολογικών εργασιών, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και επίλυση όποιων ζητημάτων προκύψουν, παρ' ότι υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ με αυτή την αρμοδιότητα, το Τμήμα Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων.

Σε κομβικό σημείο του Γενικού Μνημονίου, ωστόσο, αναδεικνύεται η παράγραφος 1.3 του Προοιμίου, η οποία προβλέπει ότι “οι όροι του παρόντος Μνημονίου και οι απορρέουσες απ' αυτό υποχρεώσεις και δικαιώματα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ δύναται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ να ισχύουν και δεσμεύουν οποιονδήποτε ειδικό ή καθολικό διάδοχο αυτής, μεταγενέστερο κύριο ή κάτοχο οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή έστω χρήστη οποιουδήποτε τμήματος οικοπέδου, κτηρίου ή χώρου εντός του Ακινήτου, προστηθέντα αυτής, εργολάβο ή υπεργολάβο αυτής, και γενικά κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο η ΕΛΛΗΝΙΚΟ μεταβιβάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ του παρόντος, ενημερώνοντας σχετικά εγγράφως προς τούτο το ΥΠΠΟΑ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης η ΕΛΛΗΝΙΚΟ εξακολουθεί να δεσμεύεται η ίδια από το παρόν”. Η συγκεκριμένη παράγραφος δηλαδή, καθιστά τις δεσμεύσεις του Μνημονίου ανίσχυρες στους διαδόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΟ δηλαδή στην Lamda Developmant και όποιον άλλο.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην Αυγή το Σάββατο

 

Δείτε όλα τα σχόλια