Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ξεκίνησαν οι επιστροφές φόρου εισοδήματος

Η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά 84.317 δικαιούχους επιστροφής με συνολικό ποσό πληρωμής 20.735.129,48 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018.

Η εντολή πληρωμής αφορά φορολογούμενους  οι οποίοι  υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 μέχρι την  12/05/2019, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά 84.317 δικαιούχους επιστροφής με συνολικό ποσό πληρωμής 20.735.129,48 ευρώ.

Όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν λογαριασμό (IBAN), στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος φορολογικού έτους  2018 το  ποσό  επιστροφής  είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα,24/05/2019. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του(IBAN) που  δήλωσαν,  το  ποσό επιστροφής  θα  είναι  διαθέσιμο  από την31/05/2019 με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της  ειδοποίησης επιστροφής  φόρου εισοδήματος, η  οποία είναι  ενσωματωμένη  στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2018.

Δείτε όλα τα σχόλια