Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αναπτυξιακό σχέδιο δεκαετίας

Γ. Δραγασάκης: "Αποφασίσαμε αυτό το σχέδιο δράσης να καταστεί δημόσιο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, να είναι προσιτό στους πολίτες και στον έλεγχο της κοινωνίας και να λειτουργεί ως μέσο παρακολούθησης και ως διαρκής δημόσια λογοδοσία"

Στην πρόοδο της εφαρμογής του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης περιγράφοντας τις βασικές αρχές του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικονομίας, που θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας. Ακόμη πρόσθεσε πως “υλοποιώντας την 'Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Μέλλον' σχεδιάζουμε, παράλληλα, τη νέα προγραμματική περίοδο με ορίζοντα τη δεκαετία 2020 - 2030”.

«Η αναπτυξιακή στρατηγική γίνεται ήδη πράξη» τόνισε χαρακτηριστικά σε γραπτή του δήλωση και παρέπεμψε στις πρώτες 142 δράσεις που έχουν γίνει ήδη από το υπουργείο. Πρόκειται για δράσεις, εξήγησε, «που έχουν αποδέκτη την κοινωνία και στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ικανοποίηση των αναγκών της με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο».

Παράλληλα ανέφερε πως “αυτή η δέσμη των 142 δράσεων είναι ένας απολογισμός για το τι παραλάβαμε και τι κάνουμε στους διάφορους τομείς, αλλά και ένας σχεδιασμός για το άμεσο μέλλον, αφού περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζουμε να υλοποιηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες”.

Συμπλήρωσε δε με νόημα πως “αποφασίσαμε αυτό το σχέδιο δράσης να καταστεί δημόσιο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, να είναι προσιτό στους πολίτες και στον έλεγχο της κοινωνίας και να λειτουργεί ως μέσο παρακολούθησης και ως διαρκής δημόσια λογοδοσία”. Η λογική του είναι ότι “αυτός ο τρόπος οργάνωσης της δράσης του υπουργείου και η έκθεσή της στον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο αποτελεί, πιστεύουμε, ένα μικρό βήμα για έναν μεγάλο στόχο, που αφορά στην αξιοπιστία της πολιτικής”.

Τα επόμενα βήματα

Από εκεί και πέρα το υπουργείο παρουσιάζει τα επόμενα βήματά του σε κάθε επίπεδο ως εξής:

* Πώς φτιάχνω μια επιχείρηση

- Επεκτείνουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλο τον κύκλο ζωής της επιχείρησης.

- Συγκροτούμε τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

- Ιδρύουμε Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

- Επεκτείνουμε το σύστημα σε νέες οικονομικές δραστηριότητες.

- Αναβαθμίζουμε το πληροφορικό σύστημα.

- Κωδικοποιούμε και απλοποιούμε τη νομοθεσία για περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών.

* Εταιρικό δίκαιο

- Νομοθετούμε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών εντός του Νοεμβρίου 2018.

- Αναμορφώνουμε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

* Αναπτυξιακή τράπεζα

- Ολοκληρώνουν τις διαδικασίες θεσμοθέτησης εντός του 2018.

- Εντός του 2018 και στις αρχές 2019 θα διατεθούν από ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα αποτελέσουν τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

- Εντός του 2019 η ΕΑΤ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

* Στρατηγικές Επενδύσεις

- Νομοθετούμε για τη δημιουργία πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.

- Με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα διασφαλίζουμε την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους υπαγωγής. Αντισταθμίζουμε τις δυσκολίες του επενδυτικού περιβάλλοντος με ασφάλεια δικαίου, μείωση γραφειοκρατίας, επιτάχυνση διαδικασιών, φορολογικές διευκολύνσεις, κίνητρα μισθολογικά και για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.

* Καταπολέμηση παραεμπορίου

- Συνάπτουμε προγραμματικές συμφωνίες με τις Περιφέρειες για την ενίσχυση των ελέγχων (έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

- Δρομολογούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού για τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων Δημιουργούμε πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης πληροφοριών και εκτίμησης κινδύνου.

* Υποστήριξη δανειοληπτών

- Διαμορφώνουμε σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση μέχρι το 2021 των Ειρηνοδικείων από τις χρονίζουσες υποθέσεις στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη / Σταθάκη.

- Σχεδιάζουμε τη σύσταση αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

- Ενισχύουμε την οικονομική υποστήριξη αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας με επιδότηση στεγαστικών δανείων και κάλυψη δαπανών σε δικηγόρους, λογιστές κ.λπ.

* Αύξηση ΠΔΕ σε 1,55 δισ. ευρώ

- Αυξάνουμε περαιτέρω το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σε 1,55 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια με αρχική πρόβλεψη για τις Περιφέρειες τα 200 εκατ. ευρώ.

- Συστηματική παρακολούθηση των αναγκών των Περιφερειών για την κάλυψη των αναγκών τους.

- Βελτιώνουμε το πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης για την αμοιβαία επωφελή συνύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και τοπικών κοινωνιών.

- Εκπονούμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση από Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) σε Επιχειρηματικά Πάρκα (εξυγίανση ΑΒΣ Οινόφυτων - Σχηματαρίου).

* Χρηματοδοτικά εργαλεία

- Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων.

- Πρόσκληση για αγροτική οδοποιία προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος Ι.

- Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας ύψους 450 εκατ. ευρώ για 13 Περιφέρειες σε 7.000 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.

- Δημοπράτηση 9 έργων συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.

- Δημοπράτηση 8 Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

- Δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Αττικής (Θριάσιο, Ρέμα Αχαρνών κλπ.) συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Καλαμαριά, Λαχαναγορά) ύψους 44 εκατ. ευρώ.

* Δημόσιες Συμβάσεις

- Διασφαλίζουμε προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση - επιτάχυνση - εξυγίανση των δημόσιων συμβάσεων και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

- Ηλεκτρονική τιμολόγηση.

- Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές.

- Σύσταση και λειτουργία μητρώου προμηθευτών και αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις Δ.Σ.

- Προώθηση καινοτομίας μέσω των συμβάσεων / κέντρο καινοτομίας.

- Υιοθέτηση πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις.

- Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues/market places).

- Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές - ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις Δ.Σ.

- Προώθηση καινοτομίας μέσω των συμβάσεων / κέντρο καινοτομίας - Επαγγελματοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών

Δείτε όλα τα σχόλια