Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Βελτίωση ελέγχων και υπηρεσιών με το νέο taxis

Την αναβάθμιση αναλαμβάνουν Intrasoft και Unisystems. Στα 4,2 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου για μία τριετία

Σε αποτελεσματικότερους ελέγχους εισοδημάτων και περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων και σε καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην υποβολή των δηλώσεων στοχεύει η αναβάθμιση του taxis, την οποίας αναλαμβάνει η ένωση των εταιριών Intrasoft και Unisystems. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ο προϋπολογισμός του έργου για την τριετία ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ και θα αναβαθμίσει το σύστημα taxis ώστε να υποστηρίξει τις τεχνολογικές και νομοθετικές υποχρεώσεις που ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των Mνημονίων.

Τα πληροφοριακά συστήματα που επηρεάζονται άμεσα είναι Φορολογίας (taxis), taxisnet, Ακίνητης Περιουσίας, Τελωνείων (ICISnet), Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS), Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Με τις αλλαγές επέρχονται:

- Ανασχεδιασμός εντύπων και διαδικασιών. Θα αλλάξει η μορφή των δηλώσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από πολίτες και επιχειρήσεις, θα καταργηθούν ή και συγχωνευθούν έντυπα και θα δημιουργηθούν νέα (σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών παραλαβής, εκκαθάρισης της δήλωσης εντύπου Ν, της αίτησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου μέσω taxisnet, εφαρμογών των μισθωτηρίων και συμφωνητικών, αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ, εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο υπολογισμός ημερήσιου τόκου, αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως της επιστροφής φόρων, αναμόρφωση της πιστοποίησης και των εξουσιοδοτήσεων στο taxisnet κ.λπ.).

- Άντληση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου από την πηγή προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση νέων διασταυρώσεων ή/και η κατάργηση προσκόμισης σχετικών βεβαιώσεων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προκειμένου να πιστοποιήσουν ποσά που αναφέρονται στις δηλώσεις τους.

- Άντληση πληροφοριών για ολοκλήρωση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων με το μητρώο φορολογουμένων, όπως για παράδειγμα διαλειτουργικότητα με το ΥΠΕΣ κατά την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων ή δημιουργία νέων μητρώων, όπως μητρώου πλοίων.

- Ανάγκες νέας διαλειτουργικότητας για αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

- Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρισης μεταγραφής δηλώσεων φόρου δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτων.

- Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικής δωρεάς.

- Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

- Διασταυρώσεις συσχέτισης στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων με Περιουσιολόγιο.

- Επικαιροποίηση ELENXIS βάσει του κάθε φορά ισχύοντος ελεγκτικού νομοθετικού πλαισίου και ισχύοντος οργανογράμματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών.

- Aλλαγές στα έντυπα των δηλώσεων π.χ. Εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.

- Υλοποίηση νέων τρόπων ελέγχου, όπως λ.χ. για την αποφυγή της φοροδιαφυγής, νέων τρόπων συναλλαγής, όπως ηλεκτρονικά τιμολόγια, φορολογική κάρτα, ηλεκτρονικό εμπόριο και εν γένει πλαστικό χρήμα, έλεγχος γραφείου, έλεγχος κεφαλαίου, κ.λπ.

- Περαιτέρω αναδιοργάνωση ελεγκτικών υπηρεσιών.

- Υιοθέτηση δεδομένων άλλων πρωτογενών συστημάτων.

- Υποστήριξη έκτακτων δράσεων πάταξης της φοροδιαφυγής, ΣΔΟΕ και νέων ειδών τελωνειακού ελέγχου.

- Προσαρμογή των εφαρμογών του ELENXIS για χρήση της ψηφιακής υπογραφής με σκοπό να καταργηθεί η έγγραφη επικοινωνία των ελεγκτικών υπηρεσιών μεταξύ τους και με τον πολίτη.

ΘΑΝ.ΠΑΝ.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Τώρα δεν παίζουμε

Αυτή η κυβέρνηση τράβηξε μέχρι σήμερα έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο. Εξελέγη με την εντολή να υλοποιήσει μια συμφωνία που δεν ήταν δική της. Είχε να διαχειριστεί μια κοινωνία εξουθενωμένη και...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο