Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πολ Καζαριάν: Πολιτική επινόηση το υψηλό χρέος της Ελλάδας

Η Ελλάδα κέρδισε, στις 15 Ιουνίου 2017, ελάφρυνση χρέους ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία μειώνει το καθαρό χρέος της κατά περίπου το ίδιο ποσό. Ωστόσο, χωρίς τη χρήση των ίδιων διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως κάνουν η Ε.Ε., η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. για να μετρηθεί σωστά η ελάφρυνση του χρέους, η σχετική μείωση του χρέους λογίζεται ως μηδέν

Την εκτίμηση ότι το ελληνικό χρέος έχει υπολογιστεί με λανθασμένο τρόπο και είναι πολύ μικρότερο από το επίσημα υπολογιζόμενο εκφράζει ο επενδυτής ελληνικών ομολόγων Πολ Καζαριάν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Japonica Partners, μιλώντας στην “Αυγή”. Μάλιστα ο ίδιος δηλώνει ότι με τη σύναψη του τρίτου προγράμματος η Ελλάδα πέτυχε ελάφρυνση χρέους 14 δισ. ευρώ, η οποία δεν "διαφημίστηκε", ενώ παράλληλα συστήνει στη χώρα μας να κάνει χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων (όπως πράττουν Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) ώστε να φανεί διεθνώς το μικρό ύψος του ελληνικού χρέους για να προσελκύσει επενδυτές.

Πώς κρίνετε την τελευταία απόφαση του Eurogroup για την Ελλάδα; Πιστεύετε πως είναι αρκετή;

Για να δηλώσω το προφανές, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση για την απόκτηση εμπιστοσύνης στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της. Προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων, χρειάζεται μια σταθερή δημοσιονομική διαχείριση και, κυρίως, πρέπει να υιοθετήσει διεθνή λογιστικά πρότυπα για να αποδείξει την πραγματική και δίκαιη αξία του χρέους.

Βάσει των διεθνών λογιστικών κανόνων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προετοιμασία των εθνικών λογαριασμών της, η Ελλάδα κέρδισε, στις 15 Ιουνίου 2017, ελάφρυνση χρέους ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία μειώνει το καθαρό χρέος της κατά περίπου το ίδιο ποσό. Ωστόσο, χωρίς τη χρήση των ίδιων διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες κορυφαίες κυβερνήσεις για να μετρηθεί σωστά η ελάφρυνση του χρέους, η σχετική μείωση του χρέους λογίζεται ως μηδέν.

Με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάζετε από καιρό σε καιρό, εκτιμάτε ότι το ελληνικό χρέος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που δείχνουν τα θεσμικά όργανα και η ελληνική κυβέρνηση. Ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε και γιατί πιστεύετε ότι ορισμένοι παγκόσμιοι και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Eurostat, Επιτροπή) δεν συμμερίζονται τις απόψεις σας;

Όταν υπολογίζεται σωστά, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (τα ίδια πρότυπα που χρησιμοποιούν το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναφέρουν τα δικά τους χρέη στους δικούς τους ισολογισμούς), το χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μόλις 75%, ήτοι 27 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο χωρών όπως οι Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Κύπρος.

Ο συχνά αναφερόμενος λόγος χρέους προς ΑΕΠ ύψους 179%, ο οποίος είναι κατά 70 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον αντίστοιχο των προαναφερθεισών χωρών, είναι ένας αριθμός που δεν βασίζεται στην οικονομική πραγματικότητα και δεν είναι τίποτα περισσότερο από πολιτική επινόηση. Ναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο από καταστροφική πολιτική επινόηση.

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι η Ελλάδα έχει επωφεληθεί από έξι ιστορικά πρωτοφανείς αναδιαρθρώσεις χρέους, μετατρέποντάς το από ένα μη βιώσιμο βουνό σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον το τρίτο πρόγραμμα παρείχε 40 δισ. ευρώ στην ελάφρυνση, γεγονός που μειώνει το χρέος κατά σχεδόν το ίδιο ποσό. Ωστόσο, για πολιτικούς λόγους, το ποσό της ελάφρυνσης συνεχίζει να λογίζεται ως μηδέν.

Θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στην Ελλάδα γι’ αυτή την τεράστια επιτυχία και η κυβέρνηση να προβάλει το γεγονός ώστε να αποκομίσει τα οφέλη αυτής της τεράστιας νίκης. Κέρδισαν την ελάφρυνση του χρέους και, αν κοινοποιηθεί σωστά, θα ειπωθεί μια πολύ διαφορετική ιστορία στις αγορές.

Η κορυφαία προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η άντληση νέων κεφαλαίων μέσω της έκδοσης νέων ομολόγων, οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού χρέους. Αυτό θα ωφελήσει την Ελλάδα μέσω χαμηλότερου κόστους δανεισμού, μεγαλύτερης διάρκειας λήξης και με την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών, οι οποίοι θα φέρουν λιγότερη μεταβλητότητα από ό,τι οι βραχυπρόθεσμοι.

Έστω ότι η Ελλάδα ξεκινούσε να υπολογίζει το χρέος της με τον τρόπο που προτείνετε. Θα μπορούσε αυτό να γίνει αποδεκτό από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ;

Η Ελλάδα έχει ήδη αποφασίσει να υιοθετήσει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Υπό την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας ανακοίνωσε δημοσίως αυτό ως το «πιο σημαντικό βήμα προόδου». Η πρόκληση είναι η υλοποίηση. Στις κυβερνήσεις με οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα περιλαμβάνονται η Ε.Ε., η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ελβετία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Αυτές είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Το ΔΝΤ χρησιμοποιεί επίσης τα ίδια πρότυπα και βοήθησε χώρες όπως η Πορτογαλία να μεταρρυθμίσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές λογιστικής και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ως κυρίαρχη χώρα, η Ελλάδα έχει την αποκλειστική ευθύνη να καταγράφει το ορθό ύψος χρέους. Χωρίς αυτό, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να χρησιμοποιήσουν τον "φουσκωμένο" αριθμό, προϊόν πολιτικής φαντασίας, τον οποίο επικαλούνται άλλα ιδρύματα με διαφορετικά συμφέροντα. Οι συνέπειες είναι υψηλότερο κόστος δανεισμού και χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη.

Πόσο καιρό έχουν καταρτιστεί οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα; Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάτι πιο συγκεκριμένο;

Η Ε.Ε. έχει ετοιμάσει τους ετήσιους λογαριασμούς της σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα από το 2012. Σύμφωνα με τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικό έτος 2016, σελίδα 24: Σύμφωνα με το άρθρο 143 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ε.Ε. καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τους κανόνες λογιστικής -με αυτοτελή χρήση- που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα (IPSAS).

Αυτοί οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο της ενοποίησης, προκειμένου να θεσπιστεί ενιαίο σύνολο κανόνων λογιστικής, αποτίμησης και παρουσίασης των λογαριασμών με την εναρμόνιση της διαδικασίας κατάρτισης των δημοσιονομικών καταστάσεων και της ενοποίησης.

Γνωρίζουμε ότι έχετε επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα. Σε ποιο ύψος; Όταν ξεκινήσατε αυτή την επένδυση, τι σας έκανε να εκτιμάτε ότι θα έχετε κέρδη;

Μέχρι σήμερα αυτή ήταν μια από τις καλύτερες επενδύσεις που κάναμε ποτέ. Είμαστε μακροχρόνιοι κάτοχοι ομολόγων και θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να επιτυγχάνει. Δεν πωλούμε τα ομόλογά μας, περιμένουμε να ωριμάσουν. Είμαστε ένας από τους καλύτερους φίλους της Ελλάδας. Γνωρίζω ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο και μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπο για τον κόσμο τόσο στην ευημερία όσο και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Αλλά η κυβέρνηση της Ελλάδας πρέπει να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων φορολογουμένων και των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι να δεσμευτεί δημοσίως ότι θα δώσει στη δημοσιότητα έναν δημοσιονομικό ισολογισμό σύμφωνο με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

Δείτε όλα τα σχόλια